Modjaw – rejestracja ruchów żuchwy

Modjaw – rejestracja ruchów żuchwy
Czym jest Modjaw?
To platforma służąca do analizy struktur i ruchów stawów skroniowo-żuchwowych pacjenta. Podczas badania rejestruje jego naturalne ruchy szczęki i żuchwy i przenosi je na dynamiczny, wirtualny model. To pozwala lekarzowi zarówno na wykrycie i diagnozę nieprawidłowości, szczególnie w zakresie okluzji, ale też na analizę struktur i funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych pacjenta. Modjaw to kolejny krok do pełnej digitalizacji pacjenta, czyli możliwości wizualizacji danych w czasie rzeczywistym i dynamicznego prototypowania.

m

Po co powstał Modjaw?
Modjaw to ostatni element układanki w pełni cyfrowego procesu leczenia. Odpowiada on na wyzwania pracy analogowej, czyli głównie na czasochłonny proces pobierania i analizy danych oraz produkcji. Dane zapisane za pomocą Modjaw umożliwiają znacznie szybszą diagnozę oraz dynamiczne testowanie, co przekłada się na lepsze planowanie zabiegu i wydajniejsze produkcję prac protetycznych, a tym samym na skrócenie procesu leczenia i mniejszą ilość wizyt pacjenta. 

Dane w jednym miejscu
Jedną z największym zalet w zapewnieniu pełnej diagnozy i planu leczenia jest szeroka integracja danych. Badanie opiera się o skan wewnątrzustny, do którego możemy dodać wysegmentowany skan tomografii CBCT, a także skan twarzy 3D i zdjęcie pacjenta. Różnorodność i ilość danych znacznie zwiększają pewność diagnozy, a lekarzom ułatwia pracę – w końcu wszystkie są w jednym miejscu. A pacjent, dzięki wizualizacji danych i planowanych zmian, lepiej rozumie proces leczenia, co znacznie ułatwia komunikację i skraca czas potrzebny na wspólne porozumienie.

m

Dlaczego jest tak dokładny?
Modjaw pozwala na stworzenie dokładnie zwymiarowanego wirtualnego modelu, z rzeczywiście oddanymi proporcjami. Dzieje się tak, gdyż Modjaw precyzyjnie rozpoznaje aktualne położenie stawów skroniowo-żuchwowych pacjenta, pozwala wyznaczyć oś obrotu stawów i relację centralną. Dzięki osadzonym na twarzy i zębach pacjenta czujnikom, kamery Modjaw wychwytują zmiany położenia szczęki i żuchwy, przenosząc je bezpośrednio na skan wewnątrzustny.

m

Do kogo kierowany jest Modjaw?
Modjaw jest nie tylko kierowany do specjalistów zajmujących się okluzją lub diagnostyką zaburzeń SSŻ, ale do szerokiej grupy lekarzy.  Dla protetyków i implantologów oznacza podniesienie poziomu planowana, większą trwałość prac, i zmniejszenie ilości poprawek – a tym samym skrócenie czasu leczenia. Dla chirurgów szczękowo-twarzowych – to wszystkie szczegółowe dane w jednym miejscu i zachowanie prawidłowego funkcjonowania SSŻ po leczeniu. W ortodoncji to prewencja występowania zaburzeń z zakresu okluzji podczas leczenia. Wartość Modjaw zauważą zarówno ci lekarze, którzy przeprowadzają zabiegi z szeroką ingerencją w obszarze żuchwy, jak i ci, którzy chcą mieć pełną kontrolę planowanego zabiegu od początku do samego końca.

Pierwsza dystrybucja Modjaw w Polsce [esdent.pl/produkty/cad-cam/modjaw]
ESDENT Dental Equipment
esdent.pl
71 307 60 70

Źródło: informacja prasowa