XXIV Konferencja Okrągłego Stołu ,,Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”

XXIV Konferencja Okrągłego Stołu ,,Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii”

W dniach 15-16 maja 2024 r. w Lublinie odbyła się XXIV Konferencja Okrągłego Stołu ,,Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” oraz XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna ,,Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”.

W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz konsultanci krajowi w dziedzinach stomatologicznych i reprezentanci akademickiego środowiska medycznego w osobach Rektorów, Dziekanów, kierowników Katedr i Zakładów wszystkich Uczelni Medycznych w Polsce oraz z zagranicy (Ukraina, Indie, Japonia).

Podczas konferencji za działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA odznaczono kilkanaście osób. Medal im. Prof. Teresy Bachanek (Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA) otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 2. Prof. dr hab. Renata Górska  - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Prof. dr hab. Mariusz Klencki - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. Prof. dr hab. Barbara Kochańska - Gdański Uniwersytet Medyczny
 5. Prof. dr hab. Tomasz Konopka - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 6. Dr Anna Lella - Warmińsko-Mazurska Izba Lekasrka
 7. Prof. dr hab. Mariusz Lipski - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. Prof. dr hab. Stanisław Majewski - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 9. Prof. dr hab. Halina Pawlicka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 10. Dr hab. N. med. Lidia Postek-Stefańska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 11. Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 12. Pan Jarosław Stawiarski - Marszalek Województwa Lubelskiego
 13. Prof. dr hab. Wanda Stokowska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 14. Pan Zbigniew Wojciechowski - V-ce Marszałek Województwa Lubelskiego
 15. Prof. dr hab. Marek Ziętek - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2 1

Konferencję poprzedziło walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA, podczas którego do funkcji prezydenta ponownie wybrano p. dr hab. Barbarę Tymczynę-Borowicz, prof. uczelni – kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Lublinie. 


3
Doktor n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. uczelni; dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. uczelni (Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA); prof. Tomasz Konopka – odznaczony Medalem im. Prof. T. Bachanek; prof. Teresa Bachanek (Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA) (od lewej do prawej).

7
Doktor n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. uczelni; dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. uczelni (Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA) ; prof. Teresa Bachanek; prof. Stanisław Majewski  – odznaczony Medalem im. Prof. T. Bachanek (Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA) (od lewej do prawej).

4
Profesor Mariusz Lipski – odznaczony Medalem im. Prof. T. Bachanek; dr hab. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. uczelni (Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA); prof. Teresa Bachanek (Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA); dr n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. uczelni (od lewej do prawej).

10

9

8

6