„Rogacz z doliny zatoki”, czyli pięciokanałowy pierwszy ząb trzonowy szczęki z dwoma kanałami podniebiennymi

„Rogacz z doliny zatoki”, czyli pięciokanałowy pierwszy ząb trzonowy szczęki z dwoma kanałami podniebiennymi

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 5: 52-55.

OPIS PRZYPADKU
„Rogacz z doliny zatoki”, czyli pięciokanałowy pierwszy ząb trzonowy szczęki z dwoma kanałami podniebiennymi

„Derr of gulf”, i.e. a five-canal maxillary first molar with two palatal canals

Paulina Błażejczyk

Streszczenie
Różnorodność budowy systemu kanałowego jest spotykana weɸwszystkich grupach zębów. Znajomość anatomii oraz odchyleń od norm jest pomocna w celu uzyskania przewidywalnych rezultatów leczenia endodontycznego. Skomplikowana anatomia systemu kanałowego utrudnia jego diagnostykę, prawidłowe opracowanie wszystkich kanałów oraz ich wypełnienie. W artykule zaprezentowano przypadek leczenia pierwszego stałego zęba trzonowego szczęki z pięcioma kanałami korzeniowymi, w tym z dwoma kanałami podniebiennymi.

Abstract
The variety of structure of the root canal system is found in all groups of teeth. Knowledge of anatomy and abnormalities is helpful for predictable endodontic treatment results. The complicated anatomy of the root canal system makes it difficult to diagnose, properly prepare all canals and fill them. The article presents a case of treatment of the maxillary first permanent molar with five root canals, including two palatal canals.

Hasła indeksowe: endodoncja, anatomia, leczenie kanałowe, MTA, pierwszy ząb trzonowy szczęki

Key words: endodontics, anatomy, root canal treatment, MTA, upper first molarr