Ku bioaktywności

Ku bioaktywności

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 11: 8-12.

WPROWADZENIE DO TEMATU NUMERU

Ku bioaktywności

Mariusz Lipski

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w zakresie materiałoznawstwa stomatologicznego polegający na pojawieniu się na rynku tzw. materiałów bioaktywnych. Materiały te stały się niezwykle popularne znajdując zastosowanie w różnych specjalnościach stomatologicznych (ryc. 1).
lipski
Ryc. 1. Różne możliwości zastosowania materiałów biozgodnych.

Materiały bioaktywne w odróżnieniu od materiałów (bio)pasywnych, zwanych też bioinercyjnymi, wywołują pożądaną reakcję w tkankach. W przypadku materiałów stosowanych w stomatologii odtwórczej w tkankach zęba zachodzi ona, dzięki uwalnianiu głównie jonów, które odpowiadają za ich: działanie przeciwbakteryjne (modelowanie lub nawet hamowanie metabolizmu bakterii skutkujące ograniczeniem wzrostu biofilmu), remineralizujące, a nawet regeneracyjne / reparacyjne (1, 2).

następny artykuł