Czy regeneracja całego zęba za pomocą komórek macierzystych to realny cel? – przeczytaj doniesienia z badań

Czy regeneracja całego zęba za pomocą komórek macierzystych to realny cel? – przeczytaj doniesienia z badań
Jak działają komórki macierzyste? W jaki sposób zabiegi stomatologiczne można zastąpić komórkami macierzystymi? Czy komórki macierzyste są w stanie zregenerować ząb lub staw skroniowo-żuchwowy? Choć zdolność regeneracji zniszczonej tkanki znana jest od dawna, badania nad medycyną regeneracyjną i stomatologią poczyniły znaczne postępy w biologii molekularnej. Zmiana paradygmatu w zestawie narzędzi terapeutycznych w przypadku chorób zębów i jamy ustnej będzie prawdopodobnie wynikać z rosnącego zrozumienia koncepcji biologicznych w regeneracji tkanek jamy ustnej/zębów wraz z badaniami nad komórkami macierzystymi, co doprowadzi do intensywnych poszukiwań „biologicznych rozwiązań problemów biologicznych”.
 
W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Sharad Pawar Dental College and Hospital oceniano potencjalne zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu stomatologicznym, w tym w regeneracji kości, tkanek miękkich i całych zębów. Stwierdzono w nim, że komórki macierzyste mogą pomóc w regeneracji kości i korekcji nieprawidłowości kostnych. Miałoby to szczególne zastosowanie w przypadkach stomatologii odtwórczej, w których kość czaszkowo-twarzowa została uszkodzona w wyniku urazu. Odkryto również, że komórki mogą pomagać w regeneracji tkanek miękkich w jamie ustnej.
 
Naukowcy stwierdzili, że regeneracja całego zęba „wydaje się być realistycznym celem”. Odkryli, że regeneracja uszkodzonej zębiny i miazgi jest możliwa. Jednakże potencjał wykorzystania komórek macierzystych w stomatologii uznano za „problematyczny i ograniczony szeregiem czynników, które wciąż wymykają się spod kontroli”.
 
Jedną z głównych wad terapii komórkami macierzystymi uznano za odrzucenie immunologiczne. Badanie wykazało, że niektóre rodzaje przeszczepionych komórek macierzystych, w tym komórki embrionalne, są często odrzucane. To sprawia, że są mniej opłacalne jako opcja leczenia, poza obawami etycznymi związanymi z pobieraniem komórek z zarodka.
 
Nie wyklucza to wykorzystania komórek macierzystych z innych źródeł. Odrzucenie przeszczepu zdarzało się rzadko, gdy wykorzystywano dorosłe komórki macierzyste pobrane z takich narządów, jak miazga zęba lub pępowina. Stwierdzono, że możliwe jest leczenie jamy ustnej i twarzy przy użyciu dorosłych komórek macierzystych pochodzących z wielu różnych narządów.
 
Profesor Hannele Ruohola-Baker uważa, że terapia komórkami macierzystymi jest łatwiejsza do osiągnięcia w stomatologii niż w innych obszarach opieki zdrowotnej. - Wiele narządów, które chcielibyśmy móc zastąpić, np. ludzka trzustka, nerki i mózg, jest dużych i złożonych. Bezpieczna regeneracja ich z komórek macierzystych zajmie trochę czasu. Z drugiej strony zęby są znacznie mniejsze i mniej skomplikowane. Być może są to nisko wiszące owoce. Może minąć trochę czasu, zanim będziemy mogli je zregenerować, ale teraz wiemy, jakie kroki musimy podjąć, aby to osiągnąć - – powiedziała badaczka.