Odbudowa zębów przednich z wykorzystaniem innowacyjnej technologii ORMOCER®

Odbudowa zębów przednich z wykorzystaniem innowacyjnej technologii ORMOCER®

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 9: 58-63.

REPORTAŻ KLINICZNY
Odbudowa zębów przednich z wykorzystaniem innowacyjnej technologii ORMOCER®. Opis przypadku klinicznego

Reconstruction of front teeth using the innovative ORMOCER® technology. Clinical case report

Hanke Faust

Artykuł ukaże się w Dental Magazin 2023; 42(5).

Opis przypadku
48-letnia pacjentka cierpiąca na alergię wywoływaną przez wiele czynników oraz z historią ataków padaczki w wywiadzie zgłosiła się z życzeniem szybkiego zaplanowania i wykonania estetycznej odbudowy zęba 21, leczonego 10 lat wcześniej (ryc. 1). Zaproponowano pacjentce wykonane analogowo lub cyfrowo uzupełnienie protetyczne lub odbudowę z wykorzystaniem kompozytu opartego na technologii ORMOCER®. Uwzględniając choroby towarzyszące, zdecydowano się zastosować izolację względną. Właściwym dla pacjentki rozwiązaniem okazała się bezpośrednia odbudowa zachowawcza z wykorzystaniem Admira Fusion 5 (VOCO GmbH, Niemcy), gdyż preparat ten nie zawiera klasycznych monomerów. Oczekiwania pacjentki dotyczące estetycznej odbudowy w jak najkrótszym czasie mogły zostać spełnione dzięki wzmocnionemu efektowi kameleona.