POBIERZ BEZPŁATNY E-BOOK

POBIERZ BEZPŁATNY E-BOOK

2 techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych

Zdjęcia wewnątrzustne należą do najczęściej wykonywanych badań rentgenowskich. To radiogramy, w których detektor promieniowania (film lub czujnik cyfrowy) znajdują się w jamie ustnej. Wśród zdjęć wewnątrzustnych wyróżnia się: zdjęcia zębowe, zdjęcia zgryzowe (szczęki lub żuchwy, standardowe, boczne lub osiowe), zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe. Z uwagi na powszechne zastosowanie zdjęć wewnątrzustnych, niezwykle istotna jest dbałość o prawidłowe ich wykonanie. Aby otrzymać zdjęcie doskonałe technicznie, wnoszące nowe informacje diagnostyczne i uniknąć konieczności jego nieuzasadnionego powtarzania, powinno się je wykonywać z wykorzystaniem odpowiednich technik.

Jakie to techniki? Pobierz e-book, by dowiedzieć się więcej.