Postprodukcja w fotografii stomatologicznej

Postprodukcja w fotografii stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 3: 63-70.

ARTYKUŁ Z CYKLU
Część 8. Postprodukcja w fotografii stomatologicznej

Part 8. Post-processing in dental photography

Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski

Streszczenie
Po uzyskaniu zadowalającego ujęcia lekarz powinien skupić się na odpowiedniej jego edycji, o ile jest taka potrzeba. Czy kadr powinien być przycięty, obrócony, wyostrzony, przeskalowany czy edytowany w inny sposób? Odpowiadając na te pytania trzeba pamiętać, że fotografie wykonywane w gabinecie stanowią dokumentację medyczną. W związku z tym, ich obróbka powinna ograniczać się do minimum, żeby jak najlepiej odwzorować stan faktyczny, jaki przedstawiają. Jednocześnie każda ingerencja w obraz ma bezpośredni wpływ na jego jakość. Mimo że dostępna jest niezliczona liczba programów do postprodukcji, które pozwalają zmienić fotografie nie do poznania, powinno się zachować ich możliwości do bardziej artystycznych prac, a w fotografii stomatologicznej skupić się na tym, aby edycja ułatwiła późniejszą dokumentację procesu leczniczego.

Abstract
After obtaining a satisfactory image every dental practitioner should focus on editing it. Should it be cropped, orientated, sharpened, scaled or maybe edited in a different way? While answering those questions one should remember that they are in fact legal documents. Regarding that fact their post-processing should be minimized so they are able to imitate an actual situation that was photographed. Furthermore, every manipulation of an image is an alteration in it’s quality. Despite the fact that there are many post processing programs on the market we should use their capabilities for more artistic images. In the dental photography it should be noted that photo editing ought to help us document the treatment process.

Hasła indeksowe: postprodukcja obrazu, edycja obrazu, fotografia stomatologiczna, dokumentacja medyczna

Key words: image post-processing, image editing, dental photography, medical records

Piśmiennictwo

  1. Ahmad I. Digital dental photography. Part 9: post-image capture processing. Br Dent J. 2009; 207(5): 203-209.
  2. Sheridan P. Clinical photography in dentistry. A new perspective. Quintessence Publishing Co Inc.; 2017.
  3. Ahmad I. Essentials of dental photography. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Ltd; 2019.