Wpływ etapowego leczenia endodontycznego wspomaganego procedurami mikrochirurgii

Wpływ etapowego leczenia endodontycznego wspomaganego procedurami mikrochirurgii

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 3: 40-50.

REPORTAŻ KLINICZNY
Wpływ etapowego leczenia endodontycznego wspomaganego procedurami mikrochirurgii endodontycznej na gojenie przewlekłych zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych zębów Opisy przypadków

The influence of phased endodontic treatment, assisted microsurgical procedures on the healing of chronic periapical tooth lesions. Case reports

Mateusz Frelich, Marcin Mazur, Henryk Frelich

Streszczenie
Gojenie się przewlekłych zmian zapalnych tkanek okołowierzchołkowych jest procesem długotrwałym, na którego efekt trzeba czekać wiele miesięcy. Praca zawiera opisy czterech przypadków gojenia się zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych pod wpływem zastosowanego powtórnego leczenia endodontycznego oraz mikrochirurgii endodontycznej.

Abstract
Healing of chronic inflammatory lesions of the periapical tissues is a long-term process, the effect of which takes many months. The paper describes four cases of healing of inflammatory changes in the periapical tissues under the influence of repeated endodontic treatment and endodontic microsurgery.

Hasła indeksowe: ziarniniak, leczenie endodontyczne, ponowne leczenie endodontyczne, resekcja wierzchołka korzenia

Key words: granuloma, endodontic treatment, re-treatment, apical resection of the root

Piśmiennictwo

  1. Dhillon JS, Amita, Saini SK i wsp. Healing of a large periapical lesion using triple antibiotic paste and intracanal aspiration in nonsurgical endodontic retreatment. Indian J Dent. 2014; 5(3): 161-165.
  2. Zaleckiene V, Peciuliene V, Brukiene V i wsp. Traumatic dental injuries. Etiology, prevalence and possible outcomes. Stomatologija. 2014; 16(1): 7-14.
  3. Sood N, Maheshwari N, Gothi R i wsp. Treatment of large periapical cyst like lesion. A noninvasive approach. A report of two cases. Int J Clin Pediatr Dent. 2015; 8(2): 133-137.
  4. Singh U, Nagpal R, Sinha D i wsp. Iodoform based calcium hydroxide paste (Metapex). An aid for the healing of chronic periapical lesion. Int J Adv Res in Biol Sci. 2014; 6: 63-67.
  5. Kaczmarek U, Grzesiak-Gasek I, Wójtowicz D. Częstość występowania powikłań stwierdzanych przez stomatologów praktyków w leczeniu kanałowym. Dent Med Probl. 2009; 46(4): 442-449.
  6. Singh S, Singh A, Singh S i wsp. Application of PRF in surgical management of periapical lesions. Natl J Maxillofac Surg. 2013; 4(1): 94-99.