Minimalnie inwazyjne leczenie ubytków próchnicowych w okolicy przyszyjkowej

Minimalnie inwazyjne leczenie ubytków próchnicowych w okolicy przyszyjkowej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 3: 10-22.

REPORTAŻ KLINICZNY
Minimalnie inwazyjne leczenie ubytków próchnicowych w okolicy przyszyjkowej – mikroabrazja i infiltracja

Minimally invasive cervical caries treatment – microabrasion and infiltration

Aleksandra Łyżwińska

Streszczenie
Zrozumienie patomechanizmu choroby próchnicowej i stosowanie nowoczesnych metod leczenia pozwala na znaczne ograniczenie inwazyjności ingerencji w tkanki twarde zęba. W opisywanym przypadku pokazano leczenie ubytków klasy V wg Blacka w postaci infiltracji żywicą i mikroabrazji tlenkiem glinu oraz izolację pola zabiegowego koferdamem.

Abstract
Understanding the pathomechanism of dental caries and using novel treatment methods allows as to limit interventions to the tooth’s hard tissue. In this paper both caries infiltration and alumina oxide microabrasion methods as well as rubber dam isolation of class V cavity were described.

Hasła indeksowe: leczenie minimalnie inwazyjne, mikroabrazja, infiltracja próchnicy, próchnica, koferdam

Key words: minimally invasive treatment, microabrasion, caries infiltration, caries, rubber dam

Piśmiennictwo

  1. Banerjee A, Doméjean S. The contemporary approach to tooth preservation: minimum intervention (MI) caries management in general practice. Prim Dent J. 2013; 2(3): 30-37.
  2. Hayes M, Allen E, da Mata C i wsp. Minimal intervention dentistry and older patients part 2: minimally invasive operative interventions. Dent Update. 2014; 41(6): 500-502, 504-505.
  3. Frencken JE, Peters MC, Manton DJ i wsp. Minimal intervention dentistry for managing dental caries - a review: report of a FDI task group. Int Dent J. 2012; 62(5): 223-243.
  4. Meyer-Lueckel H, Paris S. When and How to Intervene in the Caries Process. Oper Dent. 2016; 41(S7): S35-S47.
  5. de Almeida Neves A, Coutinho E, Cardoso MV i wsp. Current concepts and techniques for caries excavation and adhesion to residual dentin. J Adhes Dent. 2011; 13(1): 7-22.
  6. Leopold Wagner. Ogólne zasady opracowywania ubytków próchnicowych w zębach u dzieci i młodzieży. W: Olczak-Kowalczyk D, Wagner L (red.). Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci. Warszawa: Borgis; 2013, s. 111-113.
  7. Heidari E, Newton JT, Banerjee A. Minimum intervention oral healthcare for people with dental phobia: a patient management pathway. Br Dent J. 2020; 229(7): 417-424.
  8. Instrukcja użycia. Online: https://www.dmg-dental.com/fileadmin/user_upload/International/Instructions_for_use/GI_Icon_091909_int.pdf [dostęp: 03.09.2022].
  9. Featherstone J, Crystal Y, Gomez FR. CAMBRA® Caries Management by Risk Assessment A Comprehensive Caries Management Guide for Dental Professionals. Sacramento: California Dental Association; 2019.
  10. Featherstone JD, Domejean-Orliaguet S, Jenson L i wsp. Caries risk assessment in practice for age 6 through adult. J Calif Dent Assoc. 2007; 35(10): 703-707, 710-713.

 

poprzedni artykuł