Zastosowanie różnych technik wyciskowych w implantoprotetyce (...)

Zastosowanie różnych technik wyciskowych w implantoprotetyce (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 11: 56-62.


Zastosowanie różnych technik wyciskowych w implantoprotetyce – przegląd piśmiennictwa

Use of different impression techniques in implant dentistry – review

Andrzej Lemański, Małgorzata Kozak, Ewa Sobolewska

Streszczenie
Kluczowym czynnikiem powodzenia i trwałości uzupełnienia implantoprotetycznego jest dążenie do eliminacji naprężeń pomiędzy suprastrukturą a wszczepami, czyli tzw. pasywne dopasowanie pracy. Dlatego też wycisk protetyczny powinien uwzględnić bardzo dokładną indeksację położenia implantów w trójwymiarowej orientacji względem pola protetycznego. O precyzji tej procedury decydują: dobór odpowiedniej łyżki, techniki, materiału wyciskowego, liczba oraz spozycjonowanie wszczepów, a także umiejętności operatora. Błędnie pobrany wycisk może skutkować brakiem dopasowania uzupełnienia protetycznego, a tym samym stać się przyczyną licznych komplikacji. W zależności od kryteriów wyciski w implantoprotetyce można podzielić na konwencjonalne i cyfrowe, z poziomu implantu lub łącznika, na łyżce otwartej i zamkniętej. Różne procedury wyciskowe mają swoje zalety i wady, dlatego też każdy przypadek kliniczny wymaga indywidualnego podejścia i doboru odpowiedniej techniki wyciskowej.

Abstract
A key factor in the success and durability of an implant – prosthetic restoration is the elimination of stresses between the suprastructure and implants, i.e. passive fit. Therefore, the prosthetic impression should take into account a very precise indexing of the position of the implants in three-dimensional orientation in relation to the prosthetic area. The precision of this procedure is determined by the selection of the appropriate tray and technique, impression material, the number and positioning of implants, as well as the operator’s skills. An incorrectly taken impression may result in the lack of adjustment of the prosthetic restoration, and thus cause numerous complications. Depending on the criteria, impressions in implant prosthetics can be divided into conventional and digital impressions, from the level of an implant or abutment, on an open and closed tray. Different impression procedures have their advantages and disadvantages, therefore each clinical case requires an individual approach and selection of an appropriate impression technique.

Hasła indeksowe: implanty dentystyczne, implantoprotetyka, wyciski, transfery wyciskowe

Key words: dental implants, implant prosthodontics, impressions, impression copings


Piśmiennictwo

 1. Graves CV, Harrel SK, Rossmann JA i wsp. The role of occlusion in the dental implant and peri-implant condition. A review. Open Dent J. 2016; 10: 594-601.
 2. Hansson S. Implant-abutment interface. Biomechanical study of flat top versus conical. Clin Implant Dent Relat Res. 2000; 2(1): 33-41.
 3. Basmadji D, Kut S, Bereznowski Z. Comparative study of stress distribution in Astra and Xive implant systems and in surrounding bone. A numerical analysis. Prosthodontics. 2015; 65(2): 108-117.
 4. Alzahrani KM. Implant bio-mechanics for successful implant therapy. A systematic review. J Int Soc Prev Community Dent. 2020; 10(6): 700-714.
 5. Kan JY, Rungcharassaeng K, Bohsali K i wsp. Clinical methods for evaluating implant framework fit. J Prosthet Dent. 1999; 81(1): 7-13.
 6. Mukhopadhyay P, Khalikar A, Wankhade S i wsp. The passive fit concept – a review of methods to achieve and evaluate in multiple unit implant supported screw retained prosthesis. J Dent Oral Sci. 2021; 3(2): 1-7.
 7. Jemt T. Failures and complications in 391 consecutively inserted fixed prostheses supported by Brånemark implants in edentulous jaws. A study of treatment from the time of prosthesis placement to the first annual checkup. Int J Oral Maxillofac Implants. 1991; 6(3): 270-276.
 8. Huang YC, Ding SJ, Yan M i wsp. Clinical outcomes and complications of posterior three-unit porcelain-fused-to-metal restoration combined with tooth-implant-supported prosthesis. A meta-analysis. J Dent Sci. 2022; 17(1): 184-193.
 9. Sailer I, Karasan D, Todorovic A i wsp. Prosthetic failures in dental implant therapy. Periodontol 2000. 2022; 88(1): 130-144.
 10. Sahin S, Cehreli MC. The significance of passive framework fit in implant prosthodontics. Current status. Implant Dent. 2001; 10(2): 85-92.
 11. Assif D, Marshak B, Schmidt A. Accuracy of implant impression techniques. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996; 11(2): 216-222.
 12. Gayathridevi SK, Harshita G, Vaishali K i wsp. Impression techniques in implants. J Dent Orofac Res. 2016; 12(2): 11-19.
 13. Dhanda A, Kalra T, Kumar M i wsp. Implant impression making. Take-off guide for beginners. Dent J Adv Stud. 2021; 9: 121-127.
 14. Dejak B. Vademecum wykonywania protez stałych i ruchomych. Wyd. II. Otwock: Med Tour Press International; 2020.
 15. Siadat H, Alikhasi M, Beyabanaki E i wsp. Comparison of different impression techniques when using the all-on-four implant treatment protocol. Int J Prosthodont. 2016; 29(3): 265-270.
 16. Brainerd SS, Nayar BR. Impression techniques in implant dentistry. IOSR J Dent Med Sci. 2018; 17(11): 33-44.
 17. Kwon JH, Son YH, Han CH i wsp. Accuracy of implant impressions without impression copings. A three-dimensional analysis. J Prosthet Dent. 2011; 105(6): 367-373.
 18. Hędzelek W, Gajdus P, Niedźwiedzki T i wsp. Selection of transfer copings and impression techniques using the Osteoplant Implant System as an example. Part I. Prosthodontics. 2010; 60(4): 273-279.
 19. Wee AG. Comparison of impression materials for direct multi-implant impressions. J Prosthet Dent. 2000; 83(3): 323-331.
 20. Assuncao WG, Filho HG, Zaniquelli O. Evaluation of transfer impressions for osseointegrated implants at various angulations. Implant Dent. 2004; 13(4): 358-366.
 21. Akça K, Cehreli MC. Accuracy of 2 impression techniques for ITI implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004; 19(4): 517-523.
 22. Lee YJ, Heo SJ, Koak JY i wsp. Accuracy of different impression techniques for internal-connection implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009; 24(5): 823-830.
 23. Reddy S, Prasad K, Vakil H i wsp. Accuracy of impressions with different impression materials in angulated implants. Niger J Clin Pract. 2013; 16(3): 279-284.
 24. Lee H, So JS, Hochstedler JL i wsp. The accuracy of implant impressions. A systematic review. J Prosthet Dent. 2008; 100(4): 285-291.
 25. Kurtulmus-Yilmaz S, Ozan O, Ozcelik TB i wsp. Digital evaluation of the accuracy of impression techniques and materials in angulated implants. J Dent. 2014; 42(12): 1551-1559.
 26. Stimmelmayr M, Erdelt K, Güth JF i wsp. Evaluation of impression accuracy for a four-implant mandibular model – a digital approach. Clin Oral Investig. 2012; 16(4): 1137-1142.
 27. Jo SH, Kim KI, Seo JM i wsp. Effect of impression coping and implant angulation on the accuracy of implant impressions. An in vitro study. J Adv Prosthodont. 2010; 2(4): 128-133.
 28. Elshenawy EA, Alam-Eldein AM, Abd Elfatah FA. Cast accuracy obtained from different impression techniques at different implant angulations (in vitro study). Int J Implant Dent. 2018; 4(1): 9.
 29. Balouch F, Jalalian E, Nikkheslat M i wsp. Comparison of dimensional accuracy between open-tray and closed-tray implant impression technique in 15° angled implants. J Dent (Shiraz). 2013; 14(3): 96-102.
 30. De La Cruz JE, Funkenbusch PD, Ercoli C i wsp. Verification jig for implant-supported prostheses. A comparison of standard impressions with verification jigs made of different materials. J Prosthet Dent. 2002; 88(3): 329-336.
 31. Choi JH, Lim YJ, Yim SH i wsp. Evaluation of the accuracy of implant-level impression techniques for internal-connection implant prostheses in parallel and divergent models. Int J Oral Maxillofac Implants. 2007; 22(5): 761-768.
 32. Del’Acqua MA, Arioli-Filho JN, Compagnoni MA i wsp. Accuracy of impression and pouring techniques for an implant-supported prosthesis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 23(2): 226-236.
 33. Filho HG, Mazaro JV, Vedovatto E i wsp. Accuracy of impression techniques for implants. Part 2: Comparison of splinting techniques. J Prosthodont. 2009; 18(2): 172-176.
 34. Hariharan R, Shankar C, Rajan M i wsp. Evaluation of accuracy of multiple dental implant impressions using various splinting materials. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010; 25(1): 38-44.
 35. Wenz HJ, Hertampf K. Accuracy of impressions and casts using different implant impression techniques in a multi-implant system with an internal hex connection. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008; 23(1): 39-47.
 36. Seyedan K, Sazegara H, Kalalipour M i wsp. Dimensional accuracy of polyether and poly vinyl siloxane materials for different implant impression technique. Res J Appl Sci. 2008; 3(3): 257-263.
 37. Al Quran FA, Rashdan BA, Zomar AA i wsp. Passive fit and accuracy of three dental implant impression techniques. Quintessence Int. 2012; 43(2): 119-125.
 38. Chang WG, Vahidi F, Bae KH i wsp. Accuracy of three implant impression techniques with different impression materials and stones. Int J Prosthodont. 2012; 25(1): 44-47.
 39. Papaspyridakos P, Benic GI, Hogsett VL i wsp. Accuracy of implant casts generated with splinted and non-splinted impression techniques for edentulous patients. An optical scanning study. Clin Oral Implants Res. 2012; 23(6): 676-681.
 40. Humphries RM, Yaman P, Bloem TJ. The accuracy of implant master casts constructed from transfer impressions. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990; 5(4): 331-336.
 41. Hsu CC, Millstein PL, Stein RS. A comparative analysis of the accuracy of implant transfer techniques. J Prosthet Dent. 1993; 69(6): 588-593.
 42. Herbst D, Nel JC, Driessen CH i wsp. Evaluation of impression accuracy for osseointegrated implant supported superstructures. J Prosthet Dent. 2000; 83(5): 555-561.
 43. Inturregui JA, Aquilino SA, Ryther JS i wsp. Evaluation of three impression techniques for osseointegrated oral implants. J Prosthet Dent. 1993; 69(5): 503-509.
 44. Burawi G, Houston F, Byrne D i wsp. A comparison of the dimensional accuracy of the splinted and unsplinted impression techniques for the Bone-Lock implant system. J Prosthet Dent. 1997; 77(1): 68-75.
 45. Nakhaei M, Madani AS, Moraditalab A i wsp. Three-dimensional accuracy of different impression techniques for dental implants. Dent Res J (Isfahan). 2015; 12(5): 431-437.
 46. Balamurugan T, Manimaran P. Evaluation of accuracy of direct transfer snapon impression coping closed tray impression technique and direct transfer open tray impression technique. An in vitro study. J Indian Prosthodont Soc. 2013; 13(3): 226-232.
 47. Fernandez MA, Paez de Mendoza CY, Platt JA i wsp. A comparative study of the accuracy between plastic and metal impression transfer copings for implant restorations. J Prosthodont. 2013; 22(5): 367-376.
 48. Pesce P, Pera F, Setti P i wsp. Precision and accuracy of a digital impression scanner in full-arch implant rehabilitation. Int J Prosthodont. 2018; 31(2): 171-175.
 49. Gjelvold B, Chrcanovic BR, Korduner EK i wsp. Intraoral digital impression technique compared to conventional impression technique. A randomized clinical trial. J Prosthodont. 2016; 25(4): 282-287.
 50. Ting-Shu S, Jian S. Intraoral digital impression technique. A review. J Prosthodont. 2015; 24(4): 313-321.
 51. Vecsei B, Joós-Kovács G, Borbély J i wsp. Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for CAD/CAM systems – an in vitro study. J Prosthodont Res. 2017; 61(2): 177-184.
 52. Canullo L, Colombo M, Menini M i wsp. Trueness of intraoral scanners considering operator experience and three different implant scenarios. A preliminary report. Int J Prosthodont. 2021; 34(2): 250-253.
 53. Menini M, Setti P, Pera F i wsp. Accuracy of multi-unit implant impression. Traditional techniques versus a digital procedure. Clin Oral Investig. 2018; 22(3): 1253-1262.
 54. Güth JF, Runkel C, Beuer F i wsp. Accuracy of five intraoral scanners compared to indirect digitalization. Clin Oral Investig. 2017; 21(5): 1445-1455.
 55. Stimmelmayr M, Güth JF, Erdelt K i wsp. Digital evaluation of the reproducibility of implant scanbody fit – an in vitro study. Clin Oral Investig. 2012; 16(3): 851-856.
 56. Choi YD, Lee KE, Mai HN i wsp. Effects of scan body exposure and operator on the accuracy of image matching of implant impressions with scan bodies. J Prosthet Dent. 2020; 124(3): 379.e1-379.e6.
 57. Giménez B, Özcan M, Martínez-Rus F i wsp. Accuracy of a digital impression system based on active wavefront sampling technology for implants considering operator experience, implant angulation, and depth. Clin Implant Dent Relat Res. 2015; 17(Suppl 1): e54-e64.
 58. Gimenez-Gonzalez B, Hassan B, Özcan M i wsp. An in vitro study of factors influencing the performance of digital intraoral impressions operating on active wavefront sampling technology with multiple implants in the edentulous maxilla. J Prosthodont. 2017; 26(8): 650-655.
 59. Tan MY, Yee SHX, Wong KM i wsp. Comparison of three-dimensional accuracy of digital and conventional implant impressions. Effect of interimplant distance in an edentulous arch. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019; 34(2): 366-380.
 60. Nam NE, Shin SH, Lim JH i wsp. Accuracy of implant position reproduction according to exposed length of the scan body during optical scanning. An in vitro study. Appl Sci. 2021; 11(4): 1689.
 61. Giménez B, Özcan M, Martínez-Rus F i wsp. Accuracy of a digital impression system based on parallel confocal laser technology for implants with consideration of operator experience and implant angulation and depth. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29(4): 853-862.
 62. Mizumoto RM, Yilmaz B, McGlumphy EA Jr i wsp. Accuracy of different digital scanning techniques and scan bodies for complete-arch implant-supported prostheses. J Prosthet Dent. 2020; 123(1): 96-104.
 63. Arcuri L, Pozzi A, Lio F i wsp. Influence of implant scanbody material, position and operator on the accuracy of digital impression for complete-arch. A randomized in vitro trial. J Prosthodont Res. 2020; 64(2): 128-136.
następny artykuł