Krótka historia implantologii stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
A short history of dental implantology

Autorzy:
 Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak 


Streszczenie 
Utrata zębów stanowiła od zawsze problem w prawidłowym funkcjonowaniu układu stomatognatycznego człowieka. Odzyskanie utraconych zębów było od wieków celem rozmaitych procedur medycznych. W artykule opisano próby replantacji zębów, a także zastąpienia ich różnorodnymi materiałami zastępczymi. Przegląd piśmiennictwa pozwolił na prześledzenie i usystematyzowanie etapów rozwoju implantologii, która jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin stomatologii. 

Hasła indeksowe: utrata zębów, replantacja, wszczep śródkostny, historia implantologii 

Summary 
The loss of teeth has always been a problem for the proper functioning of the human stomatognathic system. The restoration of missing teeth has for centuries been the aim of various medical procedures. The article describes attempts at re-planting teeth and also replacing them using various types of materials. A review of the literature allowed for the following and systematising of the stages of the development of implantology which is currently one of the most dynamically developing branches of dentistry. 

Key words: loss of teeth, replantation, endosseous implant, history of implantology