Obiektywy w fotografii stomatologicznej

Obiektywy w fotografii stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 9: 45-54.


CYKL
Cześć 2. Obiektywy w fotografii stomatologicznej

Lenses in dental photography

Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski

Streszczenie
Na rynku fotograficznym dostępnych jest wiele rodzajów aparatów różnych producentów. Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa (DSLR) jest idealnym wyborem do wykonywania portretów, zbliżeń lub zdjęć makro uzębienia. Wysokiej jakości obiektyw ma kluczowe znaczenie dla finalnej jakości zdjęcia. W fotografii stomatologicznej należy zwrócić uwagę na makroobiektywy, które są zaprojektowane z myślą o fotografowaniu obiektów z bliska. Można sfotografować nimi zęby z odległości kilku centymetrów. Inne obiektywy nie są w stanie uchwycić ostrości z tak bliska. Wysokiej jakości obiektyw makro charakteryzuje się też jakością optyczną, czyli ostrością w całej płaszczyźnie zdjęcia. Najważniejsze pojęcia, parametry związane z obiektywem można zrozumieć poprzez porównanie zdjęć stworzonych z wykorzystaniem obiektywów o różnych ogniskowych, użytych w różnych odległościach od obiektu fotografowanego. Prezentowane w artykule fotografie powstały przy takich samych warunkach poprzez m.in. identyczne parametry naświetlania. Fakt ten umożliwia odbiorcy jeszcze łatwiej dostrzec różnice pomiędzy obiektywami i zdjęciami wykonanymi z ich wykorzystaniem.

Abstract
There are many cameras and their systems available on the photographic market. Digital Single Lens Reflex Camera (DSLR) is the perfect choice to take portraits, close-ups or macro photos of the teeth. A high-quality lens is crucial to the image to be created. In dental photography, you cannot forget about macro lenses, which are designed to photograph objects from close-up. We can photograph the teeth with them from a distance of several centimeters. Other lenses can't get that close. In addition, a high-quality macro lens is characterized by optical quality - sharpness across the entire plane of the photo. The most important concepts and parameters related to the lens can be understood by comparing photos made with the use of lenses with different focal lengths, at different distances from the photographed object. The presented photos were taken under the same conditions, among others, the same exposure parameters.  This fact allows the recipient to see the difference between lenses and photos made with their use even better.


Hasła indeksowe: obiektywy, makroobiektyw, ogniskowa, fotografia stomatologiczna

Key words: lenses, macro lens, focal length, dental photography

PIŚMIENNICTWO

  1. Ahmad I. Essentials of Dental Photography. United States: Wiley-Blackwell; 2019.
  2. Ahmad I. Digital dental photography. Part 4: choosing a camera. Br Dent J. 2009; 206(11): 575-581.
  3. Co to jest ogniskowa i jak z niej korzystać? Online: https://www.adobe.com/pl/creativecloud/photography/discover/focal-length.html [dostęp: 17.06.2022].
  4. Sheridan P. Clinical Photography in Dentistry: A New Perspective. Batavia: Quintessence Publishing USA; 2019.
  5. Wady optyki, czyli nie taki diabeł straszny… Online: https://www.fotopolis.pl/temat-miesiaca/optyka/31157-wady-optyki-czyli-nie-taki-diabel-straszny [dostęp: 17.06.2022].