Leczenie odtwórcze próchnicy na powierzchni stycznej zęba 16 (...)

Leczenie odtwórcze próchnicy na powierzchni stycznej zęba 16 (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 6: 68-74.


REPORTAŻ KLINICZNY
Leczenie odtwórcze próchnicy na powierzchni stycznej zęba 16 z użyciem materiału typu bulk-fill

Restorative treatment of an approximal caries on tooth 16 with the bulk-fill material

Christian Gernhardt, Dominik Zech, Antje Diederich

Artykuł został opublikowany w: Case Report VOCO GmbH (https://www.voco.dental/en/portaldata/1/resources/products/clinical-cases/gb/viscalor_bulk/VisCalor_bulk_cas_Prof._Gernhard_2021_gb.pdf?msclkid=04d5ab4ad05b11ec986aad7ac7d23b8b).

Wstęp
Zarówno pacjent, jak i lekarz dentysta, oczekują odbudowy tkanek twardych, która jest możliwie jak najszybsza i najbardziej estetyczna. Konwencjonalne materiały typu bulk-fill pozwalają już na bardzo szybkie wypełnienie dużych ubytków, jednak mają problemy w przypadku wąskich, niewielkich przestrzeni, ponieważ często trudno jest uzyskać adaptację do ścian i dna ubytku. Zastosowany w opisanym przypadku materiał typu bulk-fill (VisCalor bulk, VOCO) łączy pierwotną zdolność zapływania i wtórną możliwość modelowania w jednym produkcje, w ten sposób znacząco ułatwiając zabieg. W przedstawionym poniżej przypadku u 24-letniej kobiety wykonano wypełnienie z materiału VisCalor bulk (VOCO) w pierwotnym ubytku próchnicowym na powierzchni stycznej zęba 16, rozpoznanym podczas dorocznego przeglądu.


PIŚMIENNICTWO
1. Yang J, Silikas N, Watts DC. Pre-heating time and exposure duration: Effects on post-irradiation properties of a thermoviscous resin-composite. Dent Mater. 2020;36(6):787-793. doi:10.1016/j.dental.2020.03.025
2. Colombo M, Gallo S, Poggio C i wsp. New Resin-Based Bulk-Fill Composites: in vitro Evaluation of Micro-Hardness and Depth of Cure as Infection Risk Indexes. Materials (Basel). 2020;13(6):1308. Published 2020 Mar 13. doi:10.3390/ma13061308