VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA LEKARZY DENTYSTÓW „MIĘDZY FUNKCJĄ A ESTETYKĄ” 13.05.2022

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA LEKARZY DENTYSTÓW „MIĘDZY FUNKCJĄ A ESTETYKĄ” 13.05.2022
 
Dnia 13 maja odbędzie się konferencja online „Między funkcją a estetyką”. Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin, Centrum Opieki Farmaceutycznej i Innowacji w Ochronie Zdrowia i Stomatologiczne Medyczne Centrum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego. Konferencja odbędzie się godzinach od 9:00 do 13:00 na platformie Zoom.
 
Konferencja podzielona jest na trzy sesje wykładowe:
Rozpoczęcie Konferencji 9.00
Sesja wykładowa I - przewodniczący dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni, prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, dr n. med. Monika Tymczyna-Sobotka
  • 9.10-9.40 prof. A. Zimenkowski, doc. W. Szybiński, doc. T. Gutor, doc. M. Sech, doc. I. Kowalska „Medyczne, społeczne, ekonomiczne problemy zarządzania w czasie wojny na rzecz pogranicza polsko-ukraińskiego”
  • 9.40-10.10 prof. O.P. Kharbanda „Orthodontist’s perceptive of occlusion”
Sesja wykładowa II - przewodniczący dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni, prof. Andrzej Zimenkowski, dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni
  • 10.20-10.50 prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak „Zaburzenia mineralizacyje zębów w wieku rozwojowym”
  • 10.50-11.20 prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska „Pantomogram w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych - tak czy nie?”
  • 11.20-11.50 dr n. med. Leszek Szalewski „Miejsce fotografii w edukacji stomatologicznej”
Sesja wykładowa III - przewodniczący prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik Błaszczak, doc. Włodzimierz Szybiński, dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
  • 12.00-12.15 dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni „Wpływ technologii odlewania oraz udziału materiału wtórnego przetopu na właściwości użytkowe i trwałość protez szkieletowych”
  • 12.15-12.30 dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni „Najnowsze zalecenia dotyczące stosowania amalgamatu w stomatologii”
  • 12.30-13.00 dr n. med. Krystian Kuźniarz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski „Odtwarzanie funkcji oraz estetyki w zabiegach rekonstrukcyjnych czaszki twarzowej”
Zakończenie Konferencji 13.00
 
 

Źródło: http://umlub.pl