OBOWIĄZKOWE TERMINALE PŁATNICZE W GABINETACH?

OBOWIĄZKOWE TERMINALE PŁATNICZE W GABINETACH?

Choć wchodzący w życie z początkiem 2022 r. Polski Ład nakłada na przedsiębiorców – w tym oczywiście lekarzy i lekarzy dentystów – obowiązek obsługiwania płatności bezgotówkowych, to jednak nie oznacza to, że we wszystkich gabinetach stomatologicznych będą musiały pojawić się terminale płatnicze. Wystarczające będzie umożliwienie pacjentowi płatności przelewem lub Blikiem.

Zgodnie z Polskim Ładem, który wchodzi w życie z początkiem roku, każdy przedsiębiorca będzie musiał zapewnić w miejscu, w którym wykonuje działalność możliwość zapłaty bezgotówkowej przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są zobligowani do posiadania kasy fiskalnej, a więc także lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednak jak podkreśla radca prawny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, nie jest to równoznaczne z obowiązkiem instalowania w gabinetach terminali płatniczych. Definicja „instrumentu płatniczego” jest bowiem szeroka i obejmuje różne rozwiązania. – Wystarczające będzie bowiem umożliwienie płatności za pomocą polecenia przelewu, systemu Blik czy też tych aplikacji płatniczych, do których działania nie jest konieczny odrębny terminal, a wystarczy zainstalowana w telefonie lekarza (i pacjenta) aplikacja mobilna – informuje Marcin Zalewski.

Co równie ważne, dentyści nie będą musieli również udostępniać pacjentom telefonu czy komputera, z którego ci będą mogli dokonywać płatności. – Za wystarczające do spełnienia ustawowego obowiązku uznać należy umożliwienie pacjentowi zapłaty za pomocą prywatnego komputera lub telefonu – podaje. 


Źródło: https://wil.org.pl