Leczenie rozległej zakażonej torbieli szczęki (...)

Leczenie rozległej zakażonej torbieli szczęki (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 23.76 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 1: 22-25.


Leczenie rozległej zakażonej torbieli szczęki. Opis przypadku
 
Treatment of a large infected maxillary cyst – case report

Mansur Rahnama‑Hezavah, Urszula Orzędała‑Koszel, Jagoda Walczyk‑Bzoma

Streszczenie
W artykule opisano przypadek masywnego obrzęku twarzy będącego wynikiem zakażenia zawartości torbieli korzeniowej szczęki. Leczenie polegało na nacięciu i drenażu wydzieliny ropnej, sanacji jamy ustnej z następowym wyłyżeczkowaniem torebki torbieli.

Abstract
The article describes a case of extensive facial swelling resulting from contamination of the root cyst in the jaw. The treatment consisted of draining of the abscess, sanitation of the oral cavity and curettage of the cyst capsule.

Hasła indeksowe: torbiel korzeniowa, ropień, wyłyżeczkowanie torbieli

Key words: radicular cyst, abscess, excochleation cyst

PIŚMIENNICTWO

  1. Bartkowski B. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. III. Kraków: Collegium Medium UJ; 1996.
  2. Morgan T, Burton C, Fang Qian. A retrospective review of treatment of the odontogenic keratocyst. J Oral Maxillofac Surg. 2005; 63: 635-639.
  3. Wziątek-Kuczmik D, Radzioch J, Pająk J. Analiza porównawcza obrazu kliniczno-morfologicznego szkliwiaków i torbieli zębopochodnych żuchwy w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Chir Pol. 2007; 9(4): 212-217.
  4. Kaczmarzyk T. Torbiele obszaru szczękowo-twarzowego. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2015.
  5. Main DM. Epithelial jaw cysts: 10 years of the WHO classification. J Oral Pathol. 1985; 14(1): 1-7.
  6. Pawlak W, Kubasiewicz-Ross P, Pałka Ł i wsp. Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004-2007. Dent Med Probl. 2009; 46: 49-53.
  7. Talukdar M, Kumar A, Goenka S i wsp. Management of radicular cyst in deciduous molar: A case report. Family Med Prim Care. 2020; 9(2): 1222-1225.
  8. Koseoglu B, Atalay B, Erdem A. Odontogenic cysts: a clinical study of 90 cases. J Oral Sci. 2004; 46(4): 253-257.
  9. Berdzik-Janecka M, Dobrzyński M, Jaworska A. Zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej (CBCT) w diagnostyce lekarsko-stomatologicznej. Inż Fiz Med. 2015; 4(4): 199-202.
  10. Wnukiewicz J, Markowska-Kosno D, Ziemski P i wsp. Guzy torbielowate jamy ustnej i szyi. Wroc Stomatol. 1987; 25-30.