REPORTAŻ KLINICZNY. Leczenie zęba siecznego z obliteracją kanału (...)

REPORTAŻ KLINICZNY. Leczenie zęba siecznego z obliteracją kanału (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 11: 20-31.
 
REPORTAŻ KLINICZNY. Leczenie zęba siecznego z obliteracją kanału i resorpcją wewnętrzną z zastosowaniem nawigacji endodontycznej. Opis przypadku

Endodontic treatment of incisor with canal obliteration and internal resorption with the use of endodontic navigation – case report

Daniel Bieszczad, Jarosław Wichliński

Streszczenie
W pracy opisano przypadek leczenia endodontycznego zęba z obliteracją kanału i resorpcją wewnętrzną, które rozwinęły się na skutek urazu sprzed kilku lat. W diagnostyce przypadku oparto się na zdjęciach w systemie radiografii cyfrowej oraz wykorzystano tomografię komputerową wiązki stożkowej. Do leczenia zastosowano szablon endodontyczny z tuleją, zaprojektowany na podstawie badania CBCT oraz skanowania skanerem wewnątrzustnym, a wykonany w druku 3D. Metoda ma na celu zmniejszenie ryzyka perforacji w trakcie próby udrożnienia zobliterowanego kanału.

Abstract
The study describes endodontic treatment of tooth with canal obliteration and internal resorption, which developed due to trauma a few years ago. In diagnostics of the case digital X‑ray system and cone beam computed tomography were used. In treatment an endodontic template with a tube was used, which was designed based on CBCT and intraoral scans, and was printed in a 3D printer. The aim of the method is to reduce the risk of perforation during an attempt of dilatation of an obliterated canal.

Hasła indeksowe: nawigacja endodontyczna, resorpcja wewnętrzna, obliteracja kanału, tomografia komputerowa wiązki stożkowej, skaner wewnątrzustny, drukowanie 3D

Key words: guided endodontics, internal resorption, canal obliteration, cone‑beam computed tomography, intraoral scanner, 3D printing

PIŚMIENNICTWO

 1. Andreasen FM, Zhijie Y, Thomsen BL i wsp. Occurence of pulp canal obliteration after luxation injuries in the permanent dentition. Endod Dent Traumatol. 1987; 3(3): 103-115.
 2. Nikoui M, Kenny DJ, Barrett EJ. Clinical outcomes for permanent incisor luxations in a pediatric population. III. Lateral luxations. Dent Traumatol. 2003; 19(5): 280-285.
 3. McCabe PS, Dummer PM. Pulp canal obliteration: an endodontic diagnosis and treatment challenge. Int Endod J. 2012; 45(2): 177-197.
 4. American Association of Endodontics. Case Difficulty Assessment Form and Guidelines. Chicago: American Association of Endodontics; 2010.
 5. Kiefner P, Krastl G. Resorpcje korzenia. Przegląd. Endodoncja.pl. 2017; 2: 70-80.
 6. Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorption – diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. Dent Traumatol. 2003; 19(4): 175-182.
 7. Patel S, Ricucci D, Durak C i wsp. Internal root resorption: a review. J Endod. 2010; 36(7): 1107-1121.
 8. Barańska-Gachowska M. Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2004.
 9. Ali A, Arslan H. Guided endodontics: a case report of maxillary lateral incisors with multiple dens invaginatus. Restor Dent Endod. 2019; 44(4): e38.
 10. Fonseca Tavares WL, Diniz Viana AC, de Carvalho Machado V i wsp. Guided endodontic access of calcified anterior teeth. J Endod. 2018; 44(7): 1195-1199.
 11. Llaquet Pujol M, Vidal C, Mercadé M i wsp. Guided endodontics for managing severely calcified canals. J Endod. 2021; 47(2): 315-321.