Endodoncja czy implantologia?

Endodoncja czy implantologia?

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 10-19.

Endodoncja czy implantologia?

Endodontics or implantology?

Katarzyna Olczak

Streszczenie
Wybór odpowiedniej metody leczenia czasami nastręcza wiele trudności. Ważne, aby przed podjęciem radykalnych kroków rozważyć możliwości terapii zachowawczej. Tak jest między innymi przy podejmowaniu decyzji: czy leczyć ząb kanałowo, czy też go usunąć, a następnie wykonać implant. W pracy przedstawiono kilka trudnych uwarunkowań endodontycznych, które jednak w wielu przypadkach mogą zakończyć się zachowaniem własnego uzębienia. Wskazano również sytuacje, w których lepszym rozwiązaniem jest ekstrakcja, ponieważ leczenie kanałowe jest niemożliwe lub wątpliwe.

Abstract
The choice of a proper method of treatment is sometimes difficult. Before the decision on the radical surgery, it is important to consider the possibility of undertaking the conservative therapy. This is the case, among others, when the clinician makes the decision whether to treat a tooth endodontically or extract it and place an implant. The paper presents several difficult endodontic conditions as well as indicates situations in which tooth extraction is a better solution since root canal treatment is doubtful or impossible to be performed.

Hasła indeksowe: endodoncja, leczenie kanałowe, implant

Key words: endodontics, root canal treatment, implant

PIŚMIENNICTWO

 1. Hülsmann M, Peters OA, Dummer PMH. Mechanical preparation of root canals. Shaping goals, techniques and means. Endod Topics. 2005; 10(1): 30-76.
 2. Peters OA. Accessing root canal systems. Knowledge base and clinical techniques. ENDO. 2008; 2(2): 87-104.
 3. Schneider SW. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1971; 32(2): 271-275.
 4. Nair MK, Nair UP. Digital and advanced imaging in endodontics. A review. J Endod. 2007; 33(1): 1-6.
 5. Olczak K, Pawlicka H. Zastosowanie rentgenodiagnostyki w endodoncji. Mag Stomatol. 2015; 7-8: 28-36.
 6. Olczak K. Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki. Mag Stomatol. 2019; 9: 22-25.
 7. Gopikrishna V, Reuben J, Kandaswamy D. Endodontic management of a maxillary first molar with two palatal roots and a single fused buccal root diagnosed with spiral computed tomography. A case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008; 105(4): e74-e78.
 8. Aggarwal V, Singla M, Logani A i wsp. Endodontic management of a maxillary first molar with two palatal canals with the aid of spiral computed tomography. A case report. J Endod. 2009; 35(1): 137-139.
 9. Huumonen S, Kvist T, Gröndahl K i wsp. Diagnostic value of computed tomography in re-treatment of root fillings in maxillary molars. Int Endod J. 2006; 39(10): 827-833.
 10. Reis LC, Dias V, Nascimento MA i wsp. Operative microscopy-indispensable resource for the treatment of pulp canal obliteration. A case report. Braz J Dent Trauma. 2009; 1: 3-6.
 11. Souza RA. The importance of apical patency and cleaning of the apical foramen on root canal preparation. Braz Dent J. 2006; 17(1): 6-9.
 12. Abou-Rass M, Frank AL, Glick DH. The anticurvature filling method to prepare the curved root canal. J Am Dent Assoc. 1980; 101(5): 792-794.
 13. Gutmann JL, Gao Y. Alteration in the inherent metallic and surface properties of nickel-titanium root canal instruments to enhance performance, durability and safety. A focused review. Int Endod J. 2012; 45(2): 113-128.
 14. Oginni AO, Adekoya-Sofowora CA, Kolawole KA. Evaluation of radiographs, clinical signs and symptoms associated with pulp canal obliteration. An aid to treatment decision. Dent Traumatol. 2009; 25(6): 620-625.
 15. Robertson A, Lundgren T, Andreasen JO i wsp. Pulp calcifications in traumatized primary incisors. A morphological and inductive analysis study. Eur J Oral Sci. 1997; 105(3): 196-206.
 16. Peters OA. Dostęp do system kanałowego. Podstawy naukowe i procedury kliniczne. Endodoncja.pl. 2008; 3: 134-151.
 17. Jacobsen I, Kerekes K. Long-term prognosis of traumatized permanent anterior teeth showing calcifying processes in the pulp cavity. Scand J Dent Res. 1977; 85(7): 588-598.
 18. European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment. Consensus report of the European Society of Endodontology. Int Endod J. 2006; 39(12): 921-930.
 19. Kojima K, Inamoto K, Nagamatsu K i wsp. Success rate of endodontic treatment of teeth with vital and nonvital pulps. A meta-analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004; 97(1): 95-99.
 20. Bołtacz-Rzepkowska E, Żęcin A. Leczenie dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych. Czas Stomatol. 2005; 58(3): 158-166.
 21. Łaszkiewicz J, Banaszek K, Piątkowska D i wsp. Ocena możliwości leczenia zachowawczego dużych zmian okołowierzchołkowych na podstawie doświadczeń własnych. Czas Stomatol. 1998; 51(3): 167-173.
 22. Paredes-Vieyra J, Enriquez FJ. Success rate of single- versus two-visit root canal treatment of teeth with apical periodontitis. A randomized controlled trial. J Endod. 2012; 38(9): 1164-1169.
 23. Ghose LJ, Baghdady VS, Hikmat YM. Apexification of immature apices of pulpless permanent anterior teeth with calcium hydroxide. J Endod. 1987; 13(6): 285-290.
 24. Çalişkan MK. Prognosis of large cyst-like periapical lesions following nonsurgical root canal treatment. A clinical review. Int Endod J. 2004; 37(6): 408-416.
 25. Olczak K. Złamane narzędzia kanałowe – powikłanie w endodoncji, z którym można sobie poradzić. Mag Stomatol. 2019; 12: 12-17.
 26. Madarati AA, Hunter MJ, Dummer PMH. Management of intracanal separated instruments. J Endod. 2013; 39(5): 569-581.
 27. Estrela C, Decurcio DA, Rossi-Fedele G i wsp. Root perforations. A review of diagnosis, prognosis and materials. Braz Oral Res. 2018; 32(Suppl. 1): e73.
 28. Khasnis SA, Kidiyoor KH, Patil AB i wsp. Vertical root fractures and their management. J Conserv Dent. 2014; 17(2): 103-110.
poprzedni artykuł