Różne metody leczenia ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych

Różne metody leczenia ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 9: 54-64.


REPORTAŻ KLINICZY. Różne metody leczenia ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych

Different approach to proximal carious lesions treatment. Clinical report

Aleksandra Łyżwińska

Streszczenie
Nowoczesne metody i materiały pozwalają na leczenie z poszanowaniem tkanek twardych, w nurcie stomatologii minimalnie inwazyjnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie różnych metod leczenia ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych w jednym kwadrancie: wymiany wypełnienia, opracowania ubytku z zachowaniem listwy brzeżnej i zastosowania infiltracji preparatem Icon (DMG).

Abstract
According to a minimal invasive approach modern methods and materials allow us to maximally preserve hard tissues of a tooth. The aim of this case is to present 3 different ways of proximal caries treatment in one quadrant: unsound filling replacement, marginal ridge preserving cavity preparation and Icon (DMG) infiltration.

Hasła indeksowe: ubytek II klasy, próchnica, Icon, stomatologia minimalnie inwazyjna

Key words: II class cavity, caries, Icon, minimal invasion dentistry

PIŚMIENNICTWO

 1. Ericson D. The concept of minimally invasive dentistry. Dent Update. 2007; 34(1): 9-10, 12-14, 17-18.
 2. Dorri M, Dunne SM, Walsh T i wsp. Micro-invasive interventions for managing proximal dental decay in primary and permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 11: CD010431.
 3. Krois J, Göstemeyer G, Reda S i wsp. Sealing or infiltrating proximal carious lesions. J Dent. 2018; 74: 15-22.
 4. Chen Y, Chen D, Lin H. Infiltration and sealing for managing non-cavitated proximal lesions: a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2021; 21(1): 13.
 5. Paris S, Meyer-Lueckel H, Kielbassa AM. Resin infiltration of natural caries lesions. J Dent Res. 2007; 86(7): 662-666.
 6. Icon. Instrukcja użycia. Online: https://pl.dmg-dental.com/fileadmin/user_upload/International/Instructions_for_use/GI_Icon_091909_int.pdf [dostęp: 22.06.2021].
 7. Meyer-Lueckel H, Bitter K, Paris S. Randomized controlled clinical trial on proximal caries infiltration: three-year follow-up. Caries Res. 2012; 46(6): 544-548.
 8. Paris S, Bitter K, Krois J i wsp. Seven-year-efficacy of proximal caries infiltration - randomized clinical trial. J Dent. 2020; 93: 103277.
 9. Featherstone J, Crystal Y, Gomez FR. CAMBRA® Caries Management by Risk Assessment A Comprehensive Caries Management Guide for Dental Professionals. Sacramento: California Dental Association; 2019.
 10. Qvist V. Longevity of restorations: the death spiral. W: Nyvad B, Fejerskov O, Kidd EAM (red.). Dental Caries: The disease and its clinical management. UK: Wiley-Blackwell; 2008, s. 443-455.
 11. Qvist V, Johannessen L, Bruun M. Progression of approximal caries in relation to iatrogenic preparation damage. J Dent Res. 1992; 71(7): 1370-1373.
 12. Askar H, Schwendicke F, Lausch J i wsp. Modified resin infiltration of non-, micro- and cavitated proximal caries lesions in vitro. J Dent. 2018; 74: 56-60.