Błędy popełniane podczas zabiegów klinicznych i procedur laboratoryjnych w wykonawstwie protez płytowych

Błędy popełniane podczas zabiegów klinicznych i procedur laboratoryjnych w wykonawstwie protez płytowych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 1: 36-43.

Paulina Homel, Anna Ludwa, Małgorzata Pihut

Streszczenie
Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono w artykule błędy popełniane podczas leczenia pacjentów bezzębnych lub z częściowymi brakami uzębienia, z zastosowaniem protez akrylowych. W pracy uwzględniono wykonywane czynności podczas wizyt klinicznych i wykonawstwa laboratoryjnego. Wyszczególniono możliwe błędy i ich konsekwencje na każdym etapie leczenia pacjenta.

Abstract
Based on a literature review this article presents errors made during treating patients with acrylic dentures. In the study were described all steps, clinical and laboratory procedures, errors and their consequences.

Hasła indeksowe: protezy płytowe, błędy, etapy kliniczne, etapy laboratoryjne

Key words: acrylic dentures, errors, clinical stages, laboratory stages

PIŚMIENNICTWO
 1. Niesłuchowska M, Baran B. Treatment of iatrogenic complications in the prosthetic rehabilitation: A case report. Protet Stomatol. 2011; 61(2): 125-129.
 2. Kulczyńska J, Żółtak-Staroń M, Maciejewska I i wsp. Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ. Protet Stomatol. 2011; 61(2): 106-113.
 3. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Podręcznik dla studentów. 6 uaktual. i rozsz. (5 dodr.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016.
 4. Majewski S. Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2014.
 5. Dejak B (red.). Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych. Otwock: Wydawnictwo Med Tour Press International; 2014.
 6. Mierzwińska-Nastalska E. Guidelines for the care and maintenance of complete dentures. Protet Stomatol. 2011; 61(4): 293-303.
 7. Sheffs B, Marcinkowska A. Rola edukacji pacjentów w zakresie higieny protez ruchomych – opis przypadków. Protet Stomatol. 2018; 68(1): 95-100.
 8. Kozłowski W, Golecka M, Kułakowska B. Leczenie protetyczne pacjentów z całkowitymi brakami uzębienia – wskazówki praktyczne. Protet Stomatol. 2009; 59(2): 95-103.
 9. Kasperski J, Rosak P, Rój R. Wpływ typu podłoża jamy ustnej na przyssanie czynnościowe w protezie całkowitej górnej. Twój Prz Stomatol. 2013; 1-2: 43-47.
 10. Wiśniewska G, Orczykowska M, Majewski S i wsp. Procedura chirurgiczno-protetycznego postępowania w trudnych przypadkach bezzębia na podstawie opisu przypadku. J Stoma. 2017; 70(4): 457-469.
 11. Brzezińska D, Góral-Banicka M, Kaleta J i wsp. Wyciski anatomiczne pod protezy ruchome – najczęściej popełniane błędy. Twój Prz Stomatol. 2015; 5: 83-88.
 12. Zdziech T, Zdziech P. Kliniczne masy wyciskowe – rodzaje, właściwości, zalety i wady. Twój Prz Stomatol. 2015; 6: 80-83.
 13. Szerszeń M, Surowiecki D, Tyrajski M. Wpływ warunków przechowywania wycisków wykonanych masą alginatową na ich wymiary przestrzenne. Protet Stomatol. 2018, 68(4), 406-414.
 14. Ładniak J, Brzezińska D, Kowińska M i wsp. Wyciski czynnościowe – najczęściej popełniane błędy. Twój Prz Stomatol. 2017; 10: 59-63.
 15. Spiechowicz E, Bączkowski B, Wojtyńska E. Functional impressions for lower complete dentures. Protet Stomatol. 2011; 61(3): 172-180.
 16. Jaroszewska-Wójcicka A, Wiatr-Rudnicka E, Nowakowska D. Wycisk czynnościowy bezzębnej szczęki w trudnych warunkach podłoża protetycznego – opis dwóch przypadków. Protet Stomatol. 2015; 65(6), 554-558.
 17. Majewski S, Pryliński M. Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Podręcznik dla studentów stomatologii, lekarzy i techników dentystycznych. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2013.
 18. Kostrzewa-Janicka J, Magdziak M. Relacja centralna w rehabilitacji protetycznej. Protet Stomatol. 2015; 65(5): 409-418.
 19. Besford JN, Sutton AF. Aesthetic possibilities in removable prosthodontics. Part 1: The aesthetic spectrum from perfect to personal. Br Dent J. 2018; 224(1): 15-19.
 20. Besford JN, Sutton AF. Aesthetic possibilities in removable prosthodontics. Part 2: Start with the face not the teeth when rehearsing lip support and tooth positions. Br Dent J. 2018; 224(3): 141-148.
 21. Besford JN, Sutton AF. Aesthetic possibilities in removable prosthodontics. Part 3: Photometric tooth selection, tooth setting, try-in, fitting, reviewing and trouble-shooting. Br Dent J. 2018; 224(7): 491-506.
 22. Napadłek P, Bogucki ZA, Dąbrowa T. Clinical aspects of comparative spectrophotometric analysis in the selection of the colour of acrylic teeth in removable dentures. J Stoma. 2018; 71(6): 497-501.
 23. Dudziński M, Kostrzewa-Janicka J. Wpływ czynników zwarciowych na stabilizację protez całkowitych. Protet Stomatol. 2016; 66(2): 110-115.
 24. Czerniawska-Kliman L, Nowak A. Higiena ruchomych uzupełnień protetycznych. Twój Prz Stomatol. 2013; 1-2: 40-42.
 25. Borowicz J, Kamińska A, Listopad-Oleszek J i wsp. Modele dentystyczne – kiedyś i dziś. Twój Prz Stomatol. 2014; 12: 76-83.
 26. Krasińska-Mazur M, Ryniewicz W, Ryniewicz J i wsp. Porównanie właściwości mechanicznych różnych rodzajów gipsów stosowanych w stomatologii. Protet Stomatol. 2018; 68(3): 302-308.
 27. Sobczyk M, Godlewski T. Porównanie metod polimeryzacji protez całkowitych – na podstawie piśmiennictwa. Protet Stomatol. 2015; 65(2): 146-152.