Półpasiec w obrębie wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego

Półpasiec w obrębie wszystkich gałęzi nerwu trójdzielnego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 12: 64-67.

Daniel Poszytek

Streszczenie
Półpasiec jest chorobą zakaźną będącą reaktywacją wirusa Herpes Varicella zoster (HSV3, VZV) w zwojach czuciowych. Występuje zazwyczaj u osób starszych oraz u pacjentów z niedoborami immunologicznymi. Objawia się jednostronnymi, nasilonymi dolegliwościami bólowymi oraz pęcherzykami w obrębie jednego dermatomu. Artykuł jest opisem przypadku 75‑letniej pacjentki z półpaścem obejmującym wszystkie gałęzie nerwu trójdzielnego: oczną, szczękową oraz żuchwową.

Abstract
Zoster (shingles) is an infectious disease caused by reactivation of Herpes Varicella zoster virus (HSV3, VZV) in sensory ganglia. It is prevalent in elderly and immunocompromised patients. The symptoms are unilateral, severe pain and vesicles within a single dermatome. The study is a case report of 75‑year‑old patient with zoster in all branches of trigeminal nerve: ocular, maxillary and mandibular.

Słowa kluczowe: półpasiec, jama ustna, nerw trójdzielny, ekstrakcja zęba
Key words: Herpes zoster, shingles, oral cavity, trigeminal nerve, tooth extraction

Piśmiennictwo
1. Yawn BP, Gilden D. The global epidemiology of herpes zoster. Neurology. 2013; 81(10): 928-930.
2. John AR, Canaday DH. Herpes Zoster in the Older Adult. Infect Dis Clin North Am. 2017; 31(4): 811‑826.
3. Cohen JI. Herpes zoster. N Engl J Med. 2013; 369: 255‑263.
4. Schmader K. Herpes Zoster. Clin Geriatr Med. 2016; 32(3): 539‑553.
5. Sauerbrei A. Diagnosis, antiviral therapy, and prophylaxis of varicella‑zoster virus infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016; 35(5): 723‑734.
6. Bolton L. Herpes Zoster (Shingles). Wounds. 2018; 30(5): 144‑146.
7. Brooks JK, Rostami AM, McCorkle DC i wsp. Trigeminal herpes zoster and Ramsay Hunt syndrome in an elderly adult: Presentation with prodromal toothache. Gerodontology. 2018; 35(3): 276-278.
8. Gomibuchi T, Tsutsumi T. Hard Palate Lesion due to Herpes Zoster Virus Infection. Internal Medicine. 2016; 55(18): 2747.
9. Dayan RR, Peleg R. Herpes zoster – typical and atypical presentations. Postgraduate Medicine. 2017; 129(6): 567‑571.
10. Saguil A, Kane S, Mercado M, Lauters R. Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia: Prevention and Management. Am Fam Physician. 2017; 96(10): 656‑663.
11. Esposito S, Principi N. Herpes zoster prevention: A difficult problem to solve. Vaccine. 2018; 36(36): 5442‑5448.
12. Szczepionka przeciw ospie wietrznej. Online: https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/ospa‑wietrzna/[
dostęp 16.11.2020].
13. Górska R (red.). Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Otwock: Med Tour Press International; 2011, s. 90‑97, 186‑190.
14. Scully C. Oral and maxillofacial medicine. The basis of diagnosis and treatment. Wyd. 3. Amsterdam: Elsevier; 2013, s. 277‑285.