Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzębia. Opis przypadku

Zastosowanie ekstruzji ortodontycznej do rekonstrukcji ubytków tkanek przyzębia. Opis przypadku
MS 2020; 11: 60-68.
Jan Pietruski, Emilia Waszkiewicz‑Sewastianik, Aleksandra Pietruska, Ewa Dolińska

Streszczenie
Praca opisuje przypadek rekonstrukcji periodontologicznego ubytku kości oraz brodawki międzyzębowej z wykorzystaniem ekstruzji ortodontycznej.

Abstract
The paper describes a case of periodontal bone defect and interdental papilla reconstruction using orthodontic extrusion.

Hasła indeksowe: ubytek śródkostny, recesja brodawki międzyzębowej, ekstruzja ortodontyczna
Key words: intrabony defect, interdental papilla recession, orthodontic forced eruption

Piśmiennictwo
1. Di Paolo C, D’Urso A, Papi P i wsp. Temporomandibular disorders and headache. A retrospective analysis of 1198 patients. Pain Res Manag. 2017; 2017: 3203027.
2. Papapanou PN, Tonetti MS. Diagnosis and epidemiology of periodontal osseous lesions. Periodontol 2000. 2000; 22: 8‑21.
3. Reinhardt RA, Killeen AC. Do mobility and occlusal trauma impact periodontal longevity? Dent Clin North Am. 2015; 59(4): 873‑883.
4. Reynolds MA, Kao RT, Nares S i wsp. Periodontal regeneration – intrabony defects. Practical applications from the AAP Regeneration Workshop. Clin Adv Periodontics. 2015; 5(1): 21‑29.
5. Hämmerle CF, Tarnow D. The etiology of hard‑and soft‑tissue deficiencies at dental implants. A narrative review. J Clin Periodontol. 2018; 45(Suppl 20): S267‑S277.
6. Karring T, Nyman S, Thilander B i wsp. Bone regeneration in orthodontically produced alveolar bone dehiscences. J Periodontal Res. 1982; 17(3): 309‑315.
7. Cho H‑S, Jang H‑S, Kim D‑K i wsp. The effects of interproximal distance between roots on the existence of interdental papillae according to the distance from the contact point to the alveolar crest. J Periodontol. 2006; 77(10): 1651‑1657.
8. Sharma AA, Park JH. Esthetic considerations in interdental papilla. Remediation and regeneration. J Esthet Restor Dent. 2010; 22(1): 18‑28.
9. Manfredini D. Occlusal equilibration for the management of temporomandibular disorders. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2018; 30(3): 257‑264.
10. Kirveskari P. The role of occlusal adjustment in the management of temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1997; 83(1): 87‑90.
11. Kirveskari P, Jamsa T, Alanen P. Occlusal adjustment and the incidence of demand for temporomandibular disorder treatment. J Prosthet Dent. 1998; 79(4): 433‑438.
12. Tsukiyama Y, Baba K, Clark GT. An evidence‑based assessment of occlusal adjustment as a treatment for temporomandibular disorders. J Prosthet Dent. 2001; 86(1): 57‑66.
.