Stomatologia mikroinwazyjna – zanim zdecydujesz się na pracę w powiększeniu

Stomatologia mikroinwazyjna – zanim zdecydujesz się na pracę w powiększeniu

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 10: 46-50.
Katarzyna Olek, Monika Dawiec, Olaf Gruca, Grzegorz Dawiec, Małgorzata Skucha‑Nowak

Streszczenie
Powiększenie w stomatologii staje się narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w codziennej pracy lekarza dentysty. Coraz większa grupa stomatologów decyduje się na pracę z wykorzystaniem lup czy mikroskopu, zyskując tym samym nowe możliwości leczenia oraz znacznie podnosząc oferowane standardy usług leczniczych. Ten sposób ułatwia minimalnie inwazyjną ingerencję w leczone obszary jamy ustnej. Artykuł ten może stać się dobrym wstępem i wskazówką do wdrożenia powiększenia jako niezbędnego narzędzia w praktyce stomatologicznej.

Abstract
Magnification in dentistry is becoming a tool increasingly used in the daily work of a dentist. A growing number of dentists are choosing to work with a magnifying glass or a microscope, thus gaining new treatment options and significantly improving the standards of treatment services offered. Implementing the usage of the tool allows minimally invasive interference in the treated areas of the oral cavity. This article may become a reliable introduction and a guide to implementing magnification as an indispensable tool in dental practice.

Hasła indeksowe: stomatologia mikroinwazyjna, powiększenie w stomatologii, lupy, mikroskop
Key words: microinvasive dentistry, magnification in dentistry, loupes, microscope

PIŚMIENNICTWO

1. Kustra P, Alfierowicz M, Dyduch W i wsp. Metody obrazowania mikroskopowego wykorzystywane w stomatologii. Twój Prz Stomatol. 2014; 11: 92‑95.
2. Karmazyn K, Sanak I. Wybrane techniki opracowywania zmian próchnicowych u dzieci – przegląd piśmiennictwa. Twój Prz Stomatol. 2016; 10: 68‑71.
3. Mamoun J. Preparing and restoring composite resin restorations. the advantage of high magnification loupes or the dental surgical operating microscope. N Y State Dent J. 2015; 81(4): 18‑23.
4. Arnett MC, Gwozdek AE, Ahmed S i wsp. Assessing the use of loupes and lights in dental hygiene educational programs. J Dent Hyg. 2017; 91(6): 15‑20.
5. Hildebrandt T, Katarzyńska‑Konwa M. Mikroskop – podstawowe narzędzie stosowane w nowoczesnej endodoncji. Twój Prz Stomatol. 2017; 9: 86‑88.
6. Goel D, Sandhu M, Jhingan P i wsp. Effectiveness of air drying and magnification methods for detecting initial caries on occlusal surfaces using three different diagnostic aids. J Clin Pediatr Dent. 2016; 40(3): 221‑226.
7. Khalaf ME, Qudeimat M, Alomari QD i wsp. Impact of magnifying loupes on interexaminer agreement in the detection of noncavitated occlusal carious lesions. Oral Health Prev Dent. 2018; 16(4): 375‑380.
8. Corbella S, Taschieri S, Cavalli N i wsp. Comparative evaluation of the use of magnification loupes in supragingival scaling procedures. J Investig Clin Dent. 2018; 9(2): e12315.
9. Ludwig EA, McCombs GB, Tolle SL i wsp. The effect of magnification loupes on dental hygienists’ posture while exploring. J Dent Hyg. 2017; 91(4): 46‑52.
10. Perrin P, Eichenberger M, Neuhaus KW i wsp. Visual acuity and magnification devices in dentistry. Swiss Dent J. 2016; 126(3): 222‑235.
11. Hayes MJ, Taylor JA, Smith DR. Introducing loupes to clinical practice. Dental hygienists experiences and opinions. Int J Dent Hyg. 2016; 14(3): 226‑230.
12. Szymański P. Oczy uzbrojone w lupy. Nowy Gabinet Stomatologiczny. 2014; 5: 30‑34.
13. Seliga C. Mikroskop w gabinecie. Podejście praktyczne. Cz. II. Nowy Gabinet Stomatologiczny. 2015; 5: 38‑44.
14. Seliga C. Mikroskop w gabinecie. Podejście praktyczne. Cz. III. Nowy Gabinet Stomatologiczny.
2015; 6: 56‑62.
15. Szymański P. Wklejane czy na zawiasach [dot. lup stomatologicznych]. Nowy Gabinet Stomatologiczny. 2014; 6.
16. Mikołajczyk M. Mikroskop stomatologiczny – jak wybrać najlepszy? Nowy Gabinet Stomatologiczny. 2016; 6: 34‑38.
17. Katarzyńska‑Konwa M, Obersztyn I. Lupy – praca w powiększeniu. Twój Prz Stomatol. 2015; 4: 94‑98.
18. Plessas A, Bernardes Delgado M. The role of ergonomic saddle seats and magnification loupes in the prevention of musculoskeletal disorders. A systematic review. Int J Dent Hyg. 2018; 16(4): 430‑440.
19. Wong AW‑y, Xiaofei Z, Shinan Z i wsp. Czas niechirurgicznego leczenia endodontycznego z użyciem lub bez użycia lupy. Endodoncja Praktyczna. 2015; 4: 16‑28.
20. Wen WM, Kanji Z, Laronde D i wsp. Out of the loupe. The prevalence of coaxial misalignment of surgical loupes among dental professionals. J Am Dent Assoc. 2019; 150(1): 49‑57.
21. Kishan KV, Das D, Chhabra N i wsp. Management of maxillary first molar with six canals using operating microscope. Indian J Dent Res. 2018; 29(5): 683‑686.
22. Brignardello‑Petersen R. Use of a microscope during endodontic treatment seems to have helped
locating second mesiobuccal root in maxillary first molars that needed retreatment. J Am Dent Assoc. 2017; 148(8): e121.
23. Khalighinejad N, Aminoshariae A, Kulild JC i wsp. The effect of the dental operating microscope on the outcome of nonsurgical root canal treatment. A retrospective case‑control study. J Endod. 2017; 43(5): 728‑732.
24. Suehara M, Sano Y, Sako R i wsp. Microscopic endodontics in infected root canal with calcified structure. A case report. Bull Tokyo Dent Coll. 2015; 56(3): 169‑175.
25. Arabska‑Przedpełska B, Pawlicka H (red.). Współczesna endodoncja w praktyce. Wyd. 2 popr. Łódź: Bestom DENTOnet.pl, 2012.