Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna u pacjentów dorosłych

Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna u pacjentów dorosłych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 9: 82-90.
Anna Nycz-Krajewska, Wiesław Krajewski, Małgorzata Klichowska-Palonka

Streszczenie
Celem pracy jest omówienie zasad profilaktyki profesjonalnej w gabinecie stomatologicznym u osób dorosłych. Dorośli wymagają specyficznych działań związanych z wieloma problemami, tj. częstymi chorobami dziąseł, przyzębia, próchnicą korzenia, brakami w uzębieniu, obniżeniem wysokości zwarcia, zmianami w stawach skroniowo-żuchwowych. Osoby te często cierpią na schorzenia ogólne, zażywają leki, są mniej sprawne, wymagają odpowiednich metod profilaktycznych adekwatnych do swojego wieku i stanu jamy ustnej.

Abstract
The purpose of the work is to discuss the base of professional prevention in a dental office for adults. Adults require specific actions associated with many problems, i.e. frequent gums, periodontitis, root caries, missing teeth, reduced occlusal height, and changes in the temporomandibular joints. These people often suffer from general illnesses, take medications, are less fit, require appropriate preventive methods adequate to their age and oral condition.

Hasła indeksowe: próchnica korzenia, profesjonalna profilaktyka, dorośli
Key words: root caries, professional prophylaxis, adults

Piśmiennictwo:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Zdrowia na lata 2016-2020 Dz.U. 2016 poz. 1492.
2. Featherstone JDB, Chaffee BW. The Evidence for Caries Management by Risk Assessment (CAMBRA®). Adv Dent Res. 2018; 29(1): 9-14.
3. Kutsch Kim V. Dental Caries: An Updated Medical Model of Risk Assessment. J Prosthet Dent. 2014; 111(4): 280-285.
4. Pichór A, Doboszyńska A. Suchość jamy ustnej – niedoceniany problem kliniczny. Med Paliat Prakt. 2008; 2(1): 26-28.
5. Kaczmarek U. Suchość jamy ustnej – etiologia, częstość występowania i rozpoznanie – na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomatol. 2007; 60(1): 20-31 .
6. Smidt D, Torpet LA, Nauntofte B. Associations between oral and ocular dryness, labial and whole salivary flow rates, systemic diseases and medications in a sample of older people. Community Dent Oral Epidemiol. 2011; 39(3): 276-88.
7. Wikner S, Nedlich U. A clinical evaluation of the ability of the Dentobuff method to estimate buffer capacity of saliva. Swed Dent J. 1985; 9(2): 45-47.
8. Vacaru R, Codruta Podariu A, Jumanca D i wsp. The efficiency of dental plaque control measures based on risk prediction, using modern prophylactic methods. Oral Health and Dent Management. 2003; 2(4): 4-7.
9. Gerardu V, Heijnsbroek M, Buijs M i wsp. Comparison of Clinpro Cario L‐Pop estimates with CIA lactic acid estimates of the oral microflora. Eur J Oral Sci. 2006; 114(2): 128-132.
10. Górska R, Konopka T. Periodontologia współczesna, Epidemiologia chorób przyzębia. Otwock: Med Tour Press International; 2013, s. 40-50.
11. Wieczorek P, Rudzki M, Łobacz M i wsp. Effect of prophylactic actions on the state of oral health and hygienic habits in a selected age group. Ann Agric Environ Med. 2018; 25(4): 642-646.
12. Składnik-Jankowska J, Pregiel B, Wrzyszcz- Kowalczyk A i wsp. Zastosowanie ozonu w leczeniu próchnicy korzeni zębów. Dent Med Probl. 2005; 42(2): 273-279.
13. Chu CH, Lo ECM. Promoting caries arrest in children with silver diamine fluoride: a review. Oral Health Prev Dent. 2008; 6: 315-321.
14. Mielczarek A, Bołtacz- Rzepkowska E, Bagińska J i wsp. Próchnica zębów – zalecenia profilaktyczne i terapeutyczne. Stanowisko grupy roboczej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych. Nowa Stomatol. 2017; 22(2): 89-96.
15. Horst JA, Ellenikiotis H, Milgrom PL. UCSF protocol for caries arrest using silver diamine fluoride: rationale, indications and consent. J Calif Dent Assoc. 2016; 44: 16-28.
16. Mei ML, Lo ECM, Chu CH. Clinical use of silver diamine fluoride in dental treatment. Compend Contin Educ Dent. 2016; 37: 93-98.
17. de Almeida LF, Cavalcanti YW, Valenca A. In vitro antibacterial activity of silver diamine fluoride in different concentrations. Acta Odontol Latinoam. 2011; 24: 127-131.
18. Yang D, Li Y, Ge L. Effect of ammonium oxofluoromolybdate solution on the inhibition of artificial caries on root surface in vitro. J Pract Stomatol. 2004; 20: 39-42.
19. Yao N, Tang R. Study of the effect of Chinese nutgall water extract on experimental root caries remineralization. Chin J Conserv Dent. 2006; 16: 285-287.
20. Ahovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A i wsp. Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 3.
21. Mejare I, Lingstrom P, Petersson LG i wsp. Caries-preventive effect of fissure sealants: a systematic review. Acta Odontol Scand. 2003; 61: 321-330.
22. Mei ML, Chu CH, Lo EC i wsp. Fluoride and silver concentrations of silver diammine fluoride solutions for dental use. Int J Paediatr Dent. 2013; 23: 279-285.
23. Azarpazhooh A, Main PA. Pit and fissure sealants in the prevention of dental caries in children and adolescents: a systematic review. J Can Dent Assoc. 2008; 74: 171-177.
24. Splieth CH, Ekstrand KR, Alkilzy M i wsp. Sealants in dentistry: outcomes of the ORCA Saturday Afternoon Symposium 2007. Caries Res 2010; 44: 3-13.
25. Bakhshandeh A, Qvist V, Ekstrand KR. Sealing occlusal caries lesions in adults referred for restorative treatment: 2–3 years of follow-up. Clin Oral Invest. 2012; 16: 521-529.
26. Gore DR. The use of dental sealants in adults: a long-neglected preventive measure. Int J Dent Hyg. 2010; 8: 198-203.
27. Harris NO, Garcia-Godby F. Primary preventive dentistry. Wyd. 6. Upper Saddle River: Pearson Education Inc.; 2004.
28. Sarzyńska A, Chomyszyn- Gajewska M. Praktyczne zastosowanie ozonu w stomatologii, leczenie próchnicy wczesnej i próchnicy korzenia – na podstawie piśmiennictwa. Online: http://www.dezynsekcja.net/praktyczne-zastosowanie-ozonu-w-stomatologii.html [dostęp: 18.03.2020].

poprzedni artykuł