Resorpcja wewnętrzna zapalna korzenia zęba – opis przypadku

Resorpcja wewnętrzna zapalna korzenia zęba – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 3: 32-35.

Joanna Paruch, Mia Sulwińska, Dominika Turlakiewicz, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Streszczenie
Resorpcja jest jedną z chorób prowadzących do utraty twardych tkanek zęba. Etiopatogeneza nie została do końca poznana. Leczenie resorpcji polega na zatrzymaniu procesu resorpcyjnego i odtworzeniu utraconych struktur zęba. W pracy przedstawiono rezultaty leczenia resorpcji wewnętrznej w zębie 22 z wykorzystaniem cementu krzemianowo-wapniowego, MTA (mineral trioxide aggregate).

Abstract
Resorption is one of the diseases leading to the loss of dental hard tissues. Etiopathogenesis is not fully understood. The treatment involves stopping the process and restoring lost tooth structures. The paper presents the results of the treatment of internal resorption in tooth 22 with the use of calcium silicate cement, MTA (mineral trioxide aggregate).

Hasła indeksowe:
resorpcja wewnętrzna korzenia zęba, leczenie, MTA
Key words:
internal root resorption of the tooth, treatment, MTA