Wpływ leczenia ortodontycznego aparatami zdejmowanymi na mikrobiom jamy ustnej oraz wybrane parametry śliny - przegląd piśmiennictwa

Wpływ leczenia ortodontycznego aparatami zdejmowanymi na mikrobiom jamy ustnej oraz wybrane parametry śliny - przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Candida albicans będący oportunistycznym patogenem zasiedlającym jamę ustną może powodować lokalne, ale także ogólnoustrojowe zakażenia grzybicze całego organizmu. Leczenie ortodontyczne za pomocą aparatów zdejmowanych wywiera istotny wpływ na wzrost liczby kolonii grzybów w jamie ustnej. Celem pracy było przedstawienie oddziaływania zdejmowanych aparatów ortodontycznych na mikrobiom jamy ustnej i wybrane parametry śliny – na podstawie piśmiennictwa.
 
Abstract
Candida albicans, which is an opportunistic pathogen inhabiting the mouth, may cause local but also systemic fungal infections of the entire organism. Orthodontic treatment with removable appliances has a significant impact on the increase in the number of fungal colonies in the oral cavity. The aim of the study was to present the influence of removable orthodontic appliances on oral microbiome and selected salivary parameters based on the literature.
 

Hasła indeksowe: Candida albicans, ślina, aparaty zdejmowane, leczenie ortodontyczne
Key words: Candida albicans, saliva, removable appliance, orthodontic treatment

PIŚMIENNICTWO
1.http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/swiadczenia-zdrowotne-dla-dzieci-nfz-przypomina,6868.html
2. Khanpayeh E., Jafari A., Tabatabaei Z.: Comparison of salivary Candida profile in patients with fixed and removable orthodontic appliances therapy. Iran J. Microbiol., 2014, 6, 263-268.
3. Adamczyk E.: Rola śliny w powstawaniu płytki nazębnej i płytki protez. Protet. Stomatol., 1992, 42, 153-154.
4. Raszewski Z.: Nowe spojrzenia na tworzywa akrylowe. Elamed, Katowice 2009.
5. Hibino K. i wsp.: The effects of orthodontic appliances on Candida in the human mouth. Int. J. Pediatr. Dent., 2009, 19, 301-308.
6. Addy M. i wsp.: The effect of orthodontic appliances on the distribution of Candida and plaque in adolescents. Br. J. Orthod., 1982, 9, 158-163.
7. Arendorf T.M., Addy M.: Candidal carriage and plaque distribution before, during and after removable orthodontic appliance therapy. J. Clin. Periodontol., 1985, 12, 360-368.
8. Davydenko V. i wsp.: The impact of the acrylic monomer on the morphological structure od rat lingual mucosa. Georgian Med. News, 2018, 278, 146-151.
9. Eden S.E., Kerr W.J.S., Brown J.: A clinical trial of light cure acrylic resin for orthodontic use. J. Orthod., 2002, 29, 1, 51-55.
10. Baker S., Brooks S.C., Walker D.M.: The release of residual monomeric methyl methacrylate from acrylic appliances in the human mouth: an assay for monomer in saliva. J. Dent. Res., 1988, 67, 10, 1295-1299. 
11. Fenoll-Palomares C. i wsp.: Unstimulated salivary flow rate, pH and buffer capacity of saliva in healthy volunteers. Rev. Esp. Eneferm. Dig., 2004, 96, 11, 773-783.
12. Niesłuchowska M. i wsp.: Wybrane parametry śliny w aspekcie stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją Candida albicans. Protet. Stomatol., 1980, 30, 4-5, 299-302.
13. Mese H., Matsuo R.: Salivary secretion, taste and hyposalivation. J. Oral Rehabil., 2007, 34, 10, 711-723.
14. Lara-Carrillo E. i wsp.: Effect of orthodontic treatment on saliva, plaque ant the levels of Streptococcus mutans and Lactobacillus. Oral Patol. Cir. Bucal, 2011, 15, 6, 924-929.
15. Masztalerz A., Masztalerzowa Z.: Wpływ aparatów ortodontycznych na przyzębie i higienę jamy ustnej. Czas. Stomatol., 1987, 40, 11-12, 809-813.
16. Mortignon S. i wsp.: Plaque, caries level and oral hygiene habits in young patients receiving orthodontic treatment. Community Dent. Health, 2010, 27, 3, 133-138.
17. Zalewska A.: Pojemność buforowa, pH i stężenie immunoglobuliny A w ślinie całkowitej i spoczynkowej osób młodych odpornych i podatnych na próchnicę. Czas. Stomatol., 2000, LIX, 4, 221-226.
18. Cotter G., Kavanagh K.: Adherence mechanisms of Candida albicans. Br. J. Biomed Sci., 2000, 57, 241-249.
19. Balenseifien J.W., Madonia J.V.: Study of dental plaque in orthodontic patients. J. Dent. Res., 1970, 49, 2, 320-324.
20. Barańska-Gachowska M. i wsp.: Badanie liczebności Streptococcus mutans i Lactobacillus, wybranych parametrów śliny i stanu uzębienia u 12-letnich dzieci szkół zabrzańskich. Czas. Stomat., 1995, XLVIII, 12, 758-762.
21. Boyard R.M. i wsp.: The microflora associated with the development of initial enamel decalcification below orthodontic bands in vivo in children living in fluoridated-water area. J. Dent. Res., 1989, 68, 12, 1734- 1738.
22. Kundu R. i wsp.: Effect of fixed space maintainers and removable appliances on oral microflora in children: An in vivo study. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent., 2016, 34, 3-9.
23. Arikan V. i wsp.: Effects of fixed and removable space maintainers on plaque accumulation, periodontal health, candidal and Enterococcus faecalis carriage. Med. Princ. Pract., 2015, 24, 4, 311-317.