Odbudowa zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego

Odbudowa zęba siecznego bocznego szczęki na wkładzie z włókna szklanego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Streszczenie
Odbudowa zachowawcza z wykorzystaniem indeksu silikonowego jest standardem w rekonstrukcjach zębów przednich w przypadku znacznej utraty tkanek twardych. W pracy przedstawiono przypadek odbudowy korony klinicznej zęba 22, utraconej w wyniku urazu. Zastosowanie wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego dało możliwość stworzenia solidnej podbudowy pod planowane leczenie protetyczne.

Abstract
A conservative restoration with a silicone index is a standard in treatment of anterior teeth, in case of a significant hard tissue loss. This is a case study of a clinical crown restoration of the tooth 22, which was lost in an injury. Utilising a crown-tooth post of fiberglass created a firm framework for a subsequent prosthetic treatment.

Hasła indeksowe: wkład w włókna szklanego, materiał kompozytowy, odbudowa bezpośrednia
Key words: fiber post, composite material, direct restoration

PIŚMIENNICTWO

1. Dejak B.: Wpływ braku przylegania wkładu koronowo-korzeniowego do niektórych części korzenia na naprężenia występujące w strukturach odbudowanego zęba. Protet. Stomatol., 2000, 50, 1, 30-37.
2. Biały M., Dąbrowa T., Więckiewicz W.: Analiza porównawcza indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych lanych oraz standardowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym – przegląd piśmiennictwa. Dent. Forum, 2013, 41, 1, 53-56.
3. Newman M.P. i wsp.: Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with composite posts. J. Prosthet. Dent., 2003, 89, 4, 360-367.
4. Cormier C.J., Burns D.R., Moon P.: In vitro comparison of the fracture resistance and failure mode of fiber, ceramic and conventional post systems at various stages of restoration. J Prosthodont., 2001;10, 1, 26-36.
5. Juloski J. i wsp.: Ferrule effect: a literature review. J. Endod., 2012, 38, 1, 11-19.
6. Pereira J.R. i wsp.: Effect of a crown ferrule on the fracture resistance of endodontically treated teeth restored with prefabricated posts. J. Prosthet. Dent., 2006, 95, 1, 50-54.
7. Lima A.F. i wsp.: Influence of ferrule preparation with or without glass fiber post on fracture resistance of endodontically treated teeth. J. Appl. Oral. Sci., 2010, 18, 4, 360-363.
8. Dejak B.: Wpływ „ferrule effect” na wytrzymałość zębów przednich odbudowanych wkładami koronowo-korzeniowymi kompozytowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi. Protet. Stomatol., 2012, 62, 4, 264-274.