Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku

Zamknięcie rozległej perforacji z użyciem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
W pracy opisano leczenie perforacji komory zęba 24 z zastosowaniem bioaktywnego materiału odtwórczego Activa (Pulpdent). Mimo niepewnego rokowania wynikającego z wielkości perforacji i późnego podjęcia leczenia zakończyło się ono powodzeniem – ząb po upływie 2 lat jest klinicznie asymptomatyczny, bez patologicznych zmian w tkankach przyzębia.
 
Abstract
This article presents utilization of bioactive restorative material Activa in repair of large pulp chamber perforation of tooth no 24 (upper left second premolar). Both size of the defect and time passed since its creation accounted for questionable prognosis. However, the outcome of therapy was successful – control visit carried out 2 years after treatment was completed showed asymptomatic tooth and periodontal tissues.
 
Hasła indeksowe: perforacja komory, Activa, bioaktywność

Key words: pulp chamber perforation, Activa, bioactivity

PIŚMIENNICTWO
1. Rao C.V.S., Vanajasan P.P., Chandana V.S.: Scope of biomaterials in conservative dentistry and endodontics. Trends Biomater. Artif. Organs, 2011, 25, 75-78.
2. Sonarkar S., Purba R.: Bioactive materials in conservative dentistry. Int. J. Contemp. Dent. Med. Rev., 2015, Article ID: 340115, 2015. doi: 10.15713/ins.ijcdmr.47
3. Vallittu P.K. i wsp.: Bioactive dental materials – Do they exist and what does bioactivity mean? Dent. Mater., 2018, 34, 693-694.
4. Hamdy T.M.: Bioactivity: A new buzz in dental materials. EC Dent. Sci. 2018, 17, 1278-1283.
5. Hegde M., Varghese L., Malhotra S.: Tooth root perforation repair – a review. Oral Health Dent. Manag., 2017, 16, 1-4.
6. Kakani A.K. i wsp.: A review on perforation repair materials. J. Clin. Diagnostic Res., 2015, 9, ZE09-ZE13.
7. Singla R. i wsp.: Comparative evaluation of traditional and self-priming hydrophilic resin. J .Conserv. Dent., 2012, 15, 3, 233-236.
8. McCabe J.F. i wsp.: Smart materials in dentistry. Aust. Dent. J., 2011, 56, Suppl. 1, 3-10.
9. Slowikowski L. i wsp.: Fluoride ion release and recharge over time in three restoratives. J. Dent. Res., 2014, 93, Spec. Iss A_ 268 (iadr.org).
10. Segura-Egea J.J. i wsp.: European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics. Int. Endod. J., 2018, 51, 20-25.
11. Górski M. i wsp.: Zamknięcie perforacji dna komory preparatem ProRoot MTA. Opis dwu przypadków. Mag. Stomatol., 2013, XXIII, 4, 78-82.
12. Pietrzak M., Ciesielski P., Bołtacz-Rzepkowska E.: Leczenie perforacji korzenia zęba siecznego bocznego szczęki z wykorzystaniem materiału MTA. Mag. Stomatol., 2014, XXIV, 3, 90-93.
13. Mohammed Saed S., Ashley M.P.: Root perforations: Aetiology, management strategies and outcomes. The hole truth. Br. Dent. J., 2016, 220, 171-180.
14. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int. Endod. J., 2006, 39, 921-930.
15. Maciak M.: Novel applications of a bioactive resin in perforations, root resorption and endodontic-periodontic lesions. Roots, 2018, 4, 32-36.
poprzedni artykuł