Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki

Wykorzystanie tomografii wolumetrycznej podczas ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Aby leczenie kanałowe mogło zakończyć się sukcesem, wszystkie kanały korzeniowe powinny zostać dokładnie opracowane i szczelnie wypełnione. Pominięcie któregoś z nich może być przyczyną niewygojenia się, a nawet powstania nowych zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych. W uzasadnionych przypadkach, w celu dokładnej oceny morfologii zębów oraz poznania przyczyny niepowodzenia pierwotnego leczenia kanałowego, można zastosować tomografię komputerową wiązki stożkowej (CBCT).
Celem pracy jest opis przypadku ponownego leczenia kanałowego drugiego zęba przedtrzonowego szczęki, w którego diagnostyce wykorzystano badanie CBCT. Dzięki temu udało się wykryć, a następnie właściwie opracować i wypełnić pominięty wcześniej kanał korzeniowy. Ponowne leczenie endodontyczne zakończyło się sukcesem.
 
Abstract
Root canal treatment is successful only when all root canals are fully prepared and tightly filled. If one of the root canals is omitted, it may cause lack of healing or the development of new inflammatory changes in periapical tissues. In justified cases, in order to accurately assess tooth morphology and recognize the cause of the failure of primary root canal treatment, a cone-beam computed tomography (CBCT) can be used.
The aim of this publication is to present a case of repeated root canal treatment of the maxillary second premolar, where CBCT was used for preoperative diagnostics. As a result, the previously omitted root canal was detected and treated. Retreatment of this tooth was successful.
 
Hasła indeksowe: powtórne leczenie kanałowe, zęby przedtrzonowe szczęki, tomografia wolumetryczna, CBCT
 
Key words: endodontic retreatment, maxillary second premolars, cone-beam computed tomography, CBCT

PIŚMIENNICTWO
 1. Lipski M. i wsp.: Powtórne leczenie endodontyczne zęba z szerokim otworem wierzchołkowym. Opis przypadku. Stomatol., 2015, 25, 3, 67-72.
 2. Smith C.S., Setchell D.J., Harty F.J.: Factors influencing the success of conventional root canal therapy – a five-year retrospective study. Int. Endod. J., 1993, 26, 321-333.
 3. Kvist T., Reit C.: Results of endodontic retreatment: a randomized clinical study comparing surgical and nonsurgical procedures. J. Endod., 1995, 25, 814-817.
 4. Ng Y.L., Mn V., Gulabivala K.: Outcome of secondary root canal treatment: a systematic review of the literature. Endod. J., 2008, 41, 1026-1046.
 5. Różyło-Kalinowska I., Różyło T.K.: Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej. Stomatol., 2009, 19, 5, 18-23.
 6. Patel S. i wsp.: The potential applications of cone beam computed tomography in the management of endodontic problems. Int. Endod. J., 2007, 40, 10, 818-830.
 7. Vertucci G.J.: Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures. Endodontic Topics, 2005, 10, 3-29.
 8. Raj U.J., Mylswamy S.: Root canal morphology of maxillary second premolars in an Indian population. J. Conserv. Dent., 2010, 13, 3, 148-151.
 9. Chima O.: Number of root canals of the maxillary second premolar in Nigerians. Odontostomatol. Trop., 1997, 78, 31-32.
 10. Różyło T.K. i wsp.: Morphology of root canals in adult premolar teeth. Folia Morphol., 2008, 67, 280-285.
 11. Olczak K., Pawlicka H.: Leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego szczęki z trzema kanałami – opis przypadku. e-Dentico, 2014, 2, 48, 48-56.
 12. Velmurugan N. i wsp.: Maxillary second premolar with three roots and three separate root canals – case reports. Aust. Endod. J., 2005, 31, 73-75.
 13. Kartal N., Ozçelik B., Cimilli H.: Root canal morphology of maxillary premolars. J. Endod., 1998, 24, 6, 417-419.
 14. Nakata K. i wsp.: Effectiveness of dental computed tomography in diagnostic imaging of periradicular lesion of each root of a multirooted tooth: a case report. J. Endod., 2006, 32, 583-587.
 15. Huumonen S. i wsp.: Diagnostic value of computed tomography in re-treatment of root fillings in maxillary molars. Int. Endod. J., 2006, 39, 10, 827-833.
 16. Simon J.H. i wsp.: Differential diagnosis of large periapical lesions using cone-beam computed tomography measurements and biopsy. J. Endod., 2006, 32, 9, 833-837.
 17. Velvart P., Hecker H., Tilinger G.: Detection of the apical lesion and the mandibular canal in conventional radiography and computed tomography. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2001, 92, 6, 682-688.
 18. Estrela C. i wsp.: A new periapical index based on cone beam computed tomography. Endod., 2008, 34, 11, 1325-1331.