Zastosowanie aparatu PowerScope w leczeniu czynnościowym wad klasy II. Przegląd piśmiennictwa

Zastosowanie aparatu PowerScope w leczeniu czynnościowym wad klasy II. Przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Klasa II według Anglea stanowi jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń zgryzowych w codziennej praktyce ortodontycznej. Wady dotylne mogą się rozwijać na podłożu zębowym, szkieletowym lub mieszanym. Wczesna diagnostyka i właściwe leczenie zapobiegają nasileniu tego typu wad. U pacjentów w okresie dojrzewania skuteczną metodą terapii jest leczenie czynnościowe. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego stałego aparatu czynnościowego PowerScope.
 
Abstract
Class II malocclusion is one of the most frequent diagnosis in orthodontic practice. Class II discrepancies may develop due to factors: dentoalveolar, skeletal or both. Early diagnostic and proper treatment may prevent exacerbation of malocclusion. Functional treatment is effective therapy in patients who have not crossed the adolescent growth spurt. The purpose of this article was to present the fixed functional appliance PowerScope.
 
Hasła indeksowe: PowerScope, stałe aparaty czynnościowe, II klasa Anglea, tyłożuchwie
 
Key words: PowerScope, fixed functional appliances, class II malocclusion, mandibular deficiency

PIŚMIENNICTWO
 1. Khumanthem S. i wsp.: Correction of class II using PowerScope appliance. A case report. Arch. Dent. Med. Res., 2016, 2, 3, 120-125.
 2. Dhiman I., Dhiman P.: PowerScope – non-compliance class II corrector. A review. Int. J. Curr. Res., 2017, 9, 7, 54157-54162.
 3. Celikoglu M. i wsp.: Treatment of a skeletal class II malocclusion using fixed functional appliance with miniplate anchorage. Eur. J. Dent., 2014, 8, 2, 276-280.
 4. O’Brien K. i wsp.: Effectiveness of treatment for class II malocclusion with the Herbst or twin-block appliances. A randomized, controlled trial. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2003, 124, 2, 128-137.
 5. Zymperdikas F. i wsp.: Treatment effects of fixed functional appliances in patients with class II malocclusion. A systematic review and meta-analysis. Eur. J. Ort., 2016, 38, 2, 113-126.
 6. Bock N.C., von Bremen, Ruf S.: Stability of class II fixed functional appliance therapy. A systematic review and meta-analysis. Eur. J. Ort., 2016, 38, 2, 129-139.
 7. Awasthi E. i wsp.: Treatment of class II malocclusion with a flexible fixed functional appliance. A case series. Indian. Orthod. Soc., 2016, 50, 4, 252-257.
 8. Znamirowska-Bajowska A., Sarul M., Antoszewska J.: Leczenie nieekstrakcyjne wady klasy II z zastosowaniem aparatu MALU. Opis przypadku. e-Dentico, 2013, 6, 46, 44-53.
 9. Antony T. i wsp.: The evaluation and clinical efficiency of PowerScope. An original research. J. Int. Soc. Prev. Community Dent., 2018, 8, 3, 264-270.
 10. Paulose i wsp.: PowerScope a class II corrector. A case report. Contemp. Clin. Dent., 2016, 7, 2, 221-225.
 11. Kumar M. i wsp.: Correction of class II division 2 malocclusion by fixed functional class II corrector appliance. Case report. Contemp. Orthod., 2018, 2, 1, 54-60.
 12. Agarwal, Singh K., Tandon R.: Treatment of class II div 2 malocclusion using PowerScope. A case report. OJN, 2018,8, 1, 63-67.
 13. Naga Keerthi i wsp.: Early prevention and intervention of class II division 1 in growing patients. J. Int. Soc. Prev. Community Dent., 2016, 6, Suppl. 1, S79-S83.
 14. Arora V., Sharma R., Chowdhary S.: Comparative evaluation of treatment effects between two fixed functional appliances for correction of class II malocclusion. A single-center, randomized controlled trial. Angle Orthod., 2018, 88, 3, 259-266.
 15. Basavaraddi S. i wsp.: Correction of an adult class II division 2 individual using fixed functional appliance. A noncompliance approach. Contemp. Clin. Dent., 2016, 7, 1, 82-86.
 16. Singh G. i wsp.: Management of class II division 1 malocclusion using fixed functional appliances. A case series. J. Indian Orthod. Soc., 2018, 52, 1, 60-65.
 17. Prateek, Shami, Sandhya: Fixed functional appliances. An overview. Int. J. Curr. Res., 2017, 9, 3, 47407-47414.
 18. Moro : Simplified correction of class II using PowerScope. Clinical Orthodontics, 2016, 3, 20-27.
 19. Malhotra i wsp.: Cephalometric evaluation of dentoskeletal and soft-tissue changes with PowerScope class II corrector. J. Indian. Orthod. Soc., 2018, 52, 3, 167-173.
 20. Singh N. i wsp.: A custom made skeletal class II corrector appliance in late adolescent phase. J. Clin. Diagn. Res., 2017, 11, 4, ZD16-ZD18.
 21. Hayes A.: Premolar substitution utilizing the PowerScope class II corrector after extracting transmigrated mandibular canines. Clinical Orthodontics, 2014, 10, 24-32.
 22. Panigrahi P., Vineeth V.: Biomechanical effects of fixed functional appliance on craniofacial structures. Angle Orthod., 2009, 79, 4, 668-675.