Wytyczne racjonalnej antybiotykoterapii w stomatologii do pobrania

Wytyczne racjonalnej antybiotykoterapii w stomatologii do pobrania

Zachęcamy do pobrania najnowszych rekomendacji w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Publikacja jest efektem prac Forum Ekspertów, którzy zebrali się w ramach 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2018). Współautorem opracowania jest prof. Mariusz Lipski, redaktor naczelny „Magazynu Stomatologicznego”.

POBIERZ: Rekomendacje w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii Rekomendacje w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii

„Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii” są jednym z ważniejszych dokumentów stworzonych w ostatnim czasie z myślą o lekarzach dentystach i ich pacjentach.  Autorami wytycznych są eksperci z różnych dziedzin stomatologii i medycyny: dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, dr Karolina Babiuch, dr hab. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska, prof. Marzena Dominiak, prof. Tomasz Konopka, prof. Mariusz Lipski, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Adam Szeląg, dr hab. Mariusz Szuta oraz prof. Waleria Hryniewicz.

Rekomendacje powstały na podstawie aktualnie dostępnych danych dotyczących poszczególnych dziedzin stomatologii. Ich celem jest ułatwienie lekarzom stomatologom wyboru najlepszej strategii postępowania, ale ostateczne decyzje w konkretnym przypadku klinicznym powinny być podejmowane przez lekarza odpowiedzialnego za leczenie w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym. Lekarze w momencie podejmowania decyzji powinni także weryfikować obowiązujące zasady i przepisy prawne odnoszące się do przedstawionych w rekomendacjach leków. Rekomendacje zostały opracowane przede wszystkim w oparciu o opinie ekspertów czy wyniki badań retrospektywnych (poziom C wiarygodności danych) lub na podstawie danych pochodzących z pojedynczych randomizowanych prób klinicznych (poziom B), gdyż dane o poziomie wiarygodności A są dostępne jedynie w odniesieniu do niewielkiej liczby wskazań do podania antybiotyku w stomatologii.

Eksperci wchodzący w skład Grupy Roboczej przygotowującej rekomendacje podkreślają, że antybiotyki w stomatologii są nadużywane, co stanowi niebagatelny problem wobec gwałtownie narastającej oporności bakterii na antybiotyki. Należy zatem każdorazowo przed podjęciem decyzji o podaniu antybiotyku rozważyć bilans potencjalnych korzyści i ryzyka wynikających z jego zastosowania. W stomatologii korzyść dla pacjenta z podania leku w profilaktyce lub leczeniu zakażenia w większości przypadków nie jest większa od potencjalnych strat związanych z ryzykiem selekcji szczepów opornych i tym samym utratą wartościowych leków przez całe społeczeństwo.

Dla lekarzy dentystów, którzy w rekomendacjach nie znaleźli odpowiedzi na nurtujące ich pytanie, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne uruchomiło specjalny adres mailowy: antybiotyki@pts.net.pl Eksperci PTS postarają się pomóc w trudnych i budzących wątpliwości sytuacjach.

Źródło informacji i PDF rekomendacji: pts.net.pl
Fot. Fotolia.com