Wyrośle kostne w żuchwie – diagnostyka i leczenie. Opis przypadku

Wyrośle kostne w żuchwie – diagnostyka i leczenie. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Exostosis in the mandible – diagnosis and treatment. A case report

Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek

Streszczenie
Egzostozy są często spotykanymi w jamie ustnej łagodnymi przerostami tkanki kostnej. Większość z nich ulega powolnemu wzrostowi przez całe życie pacjentów, nie dając objawów bólowych. Często uniemożliwiają jednak zastosowanie ruchomych uzupełnień protetycznych. Diagnostyka powinna się opierać na badaniu pacjenta i wykonaniu pantomogramu oraz tomografii komputerowej wiązki stożkowej.

Abstract
Exostosis are benign bone overgrowth very often found in patient’s oral cavity. Most of them are slowly growing throughout their lives without any pain symptoms. However often they disturb the implementation of mobile prosthetic restorations. Diagnostics should be based on clinical examination, X-ray and CBCT scans.

Hasła indeksowe: wyrośle kostne, przerost kości

Key words: exostosis, bone overgrowth

PIŚMIENNICTWO
1. Dutta R.S. i wsp.: Mandibular exostosis. Dental Impact, 2013, 5, 1, 28-33.
2. Smith K., Smith G.P.: Alveolar exostosis – revisited: a narrative review of the literature. Saudi J. Dent. Res., 2015, 1, 6, 67-72.
3. Dudek D. i wsp.: Duże wyrośle kostne szczęki – opis przypadku. Implants Poland, 2015, 3, 46-50.
4. Łuniewska J. i wsp.: Występowanie wałów żuchwowych i podniebiennych – przegląd piśmiennictwa.  Implants, 2015, 4, 48-51.
5. https://www.researchgate.net/publication/260955656_Mandibular_Torus_etiology_and_bioarchaeological_utility (dostęp: 8.10.2018).
6. Sangwan A., Sharma K.: Mandibular tori. A case report & review. Int. J. Contemporary Dent., 2011, 2, 5, 125-127.
7. Jainkittivong A., Langlais R.P.: Buccal and palatal exostoses: prevalence and concurrence with tori. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2000, 90, 1, 48-53.
8. Aniko-Włodarczyk M., Preuss O., Trybek O.: Zastosowanie druku 3D w planowaniu postępowania i leczeniu chirurgicznym kości szczęk. Mag. Stomatol., 2018, 28, 7-8, 84-88.
9. Banasal M., Rastogi S., Sharma A.: Multiple mandibular exostoses: a rare case report. J. Clin. Diag. Res., 2013, 7, 8, 1802-1803.
10. Basha S., Dutt S.C.: Buccal-sided mandibular angle exostosis – a rare case report. Contemp. Clin. Dent., 2011, 2, 3, 237-239.
11. Medsinge S.V. i wsp.: Buccal exostosis: a rare entity. J. Int. Oral Health, 2015, 7, 5, 62-64.
12. Nayak S.S., Nayak V.S.: A rare case of mandibular exostoses and its rewiev. J. Clin. Diagn. Res., 2016, 10, 1, 1-3.