Wpływ witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej

Wpływ witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

The effect of vitamin D on oral health

Monika Urbaniak, Rafał Wiench, Anita Bublik, Dariusz Paliga

Streszczenie
Witamina D była do niedawna uważana za czynnik związany jedynie z prawidłowym rozwojem i działaniem układu kostnego. Postęp nauki sprawił, że poznano jej odmiany i dokładny metabolizm, a przede  wszystkim  inne miejsca uchwytu w różnych tkankach – a tym samym nowe efekty jej działania. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa omówiono właściwości witaminy D i jej rolę ochronną w zapaleniu przyzębia.
 
Abstract
Vitamin D was traditionally considered to be a factor in the development and functioning of the skeletal system. The progress of science has made known the forms and metabolism of vitamin D, the ways of obtaining, and above all the place of the handle in various tissues and its effects. Based on the literature review, the properties of vitamin D and its protective role in the treatment of. periodontitis were discussed.
 
Hasła indeksowe: witamina D, choroby przyzębia, zdrowie jamy ustnej
 
Key word: vitamin D, periodontal disease, oral health

PIŚMIENNICTWO
1. Holick M.F.: Vitamin D deficiency. N. Engl. J. Med., 2007, 357, 3, 266-281.
2. Zittermann A.: Vitamin D and disease prevention with special reference to cardiovascular disease.   Prog. Biophys. Mol. Biol., 2006, 92, 1,39-48.
3. Karwat I.D. i wsp.: Kliniczne i laboratoryjne wykładniki niedoboru witaminy D u dzieci i młodzieży ze zmianami próchnicowymi zębów. Probl. Hig. Epidemiol., 2013, 94, 1, 122-129.
4. Thum-Tyzo K. i wsp.: Rola witaminy D w chorobach jamy ustnej. e-Dentico, 2015, 6, 58, 78-83.
5. Nithya Anand, S.C. Chandrasekaran, and Narpat Singh Rajput: Vitamin D and periodontal health: current concepts. J. Indian Soc. Periodontol., 2013, 17, 3, 302-308.
6. Zittermann A.: The estimated benefits of vitamin D for Germany. Mol. Nutr Food Res, 2010, 54, 8, 1164-1171.
7. Tylavsky F.A. i wsp.: Strategies to improve vitamin D status in northen European children: exploring the merits of vitamin D fortification and supplementation. J. Nutr., 2006, 136, 4, 1130-1134.
8. Nair R., Maseeh A.: Vitamin D: The ,,sunshine” vitamin. J. Pharmacol. Pharmacother., 2012, 3, 2, 118-126.
9. Wroński K.: Wiedza pacjentów na temat wpływu witaminy D na stan zdrowia jamy ustnej. Stomatol. Współcz., 2012, 19, 1, 15-21.
10. Holick M.F.: Vitamin D: exstraskeletal health. Endocrinol. Metab. Clin. North Am., 2010, 39, 381-400.
11. Garland C.F. i wsp.: The role of vitamin D in cancer prevention. Am. J. Public Health, 2006, 96, 2, 252-261.
12. Garland C.F. i wsp.: Vitamin D for cancer prevention: global perspective. Ann. Epidemiol., 2009, 19, 7, 468-483.
13. Grant W.B.: Ecological studies of the UVB-vitamin D-cancer hypothesis. Anticancer Res., 2012, 32, 1, 223-236.
14. Polewaczyk A. i wsp.: Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia. Nowa stomatologia 2011, 2, 56-62.  
15. Bashutski J.D. i wsp.: The impact of witamin D status on periodontal surgery outcomes. J Dent Res 2011, 90, 8, 1007-1012.
16. Hildebolt C.F.: Effect of vitamin D and calcium on periodontitis. J. Periodontol.,  2005, 76, 9, 1576-1587.
17. Dietrich T. i wsp.: Association between serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D and gingival inflammation. Am. J. Clin. Nutr., 2005, 82, 3, 575-580.
18. Zittermann A.: Vitamin D in preventive medicine: Are we ignoring the evidence? Br. J. Nutr., 2003, 89, 552-572[PubMed].
19. Dixon D., Hildebol C.F., Milley D.D.: Civitelli Calcium and vitamin D use among adults in periodontal disease maintenance programmes. BR Dent Jour 2009, 206, 627-631.
20. Perayil J. i wsp.: Influence of vitamin D & calcium supplementation in the management of periodontitis. J. Clin. Diagn. Res., 2015, 9, 6, ZC35-ZC38.
21. Hiremath V.P. i wsp.: Anti-inflammatory effect of vitamin D on gingivitis: a dose-response randomised control trial. Oral Health Prev Dent. 2013;11(1):61-9.
22. Krall E.A. i wsp.: Calcium and vitamin D supplements reduce tooth loss in the erderly. Am. J. Med., 2001, 111, 6, 452-456.
23. Gołębiewska M. i wsp.: Badania doświadczalne wpływu diety pozbawionej wapnia i witaminy D na przyzębie szczurów. Protet. Stomatol., 1997, XLVII, 5, 269-275.
24. Nishida M. i wsp.: Calcium and the risk for periodontal disease. J. Periodontol. 2000, 71, 7, 1057-1066.
25. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2014, 1, 1-6.

Fot.: Pixabay.com

następny artykuł