Ocena porównawcza zastosowania łączników z tlenku cyrkonu i tytanu w odbudowie protetycznej na implantach

Ocena porównawcza zastosowania łączników z tlenku cyrkonu i tytanu w odbudowie protetycznej na implantach

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Comparative assessment of the use of abutments from zirconium oxide and titanium in prosthesis on implants

Sofiya-Roksołana Got, Myron Uhryn, Olga Bondarczuk

Streszczenie
Badanie zostało podzielone na trzy części: kliniczną, in vivo i in vitro. Celem było porównanie kolonizacji bakteryjnej na powierzchniach łączników z tlenku cyrkonu i z tytanu, z wykorzystaniem reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym oraz posiewów bakteryjnych. W doświadczeniach in vivo i in vitro analizie poddano dwa typy powierzchni dysków: mechanicznie polerowany tytan i tlenek cyrkonu. Badanie kliniczne obejmowało pacjentów, którzy mieli założone łączniki z tlenku cyrkonu i łączniki z tytanu – z ich powierzchni pobierano biomateriał do badania PCR. Wyniki wykazały znacznie mniejszą populację mikroorganizmów na powierzchni łączników z tlenku cyrkonu (р < 0,05) niż na mechanicznie polerowanej powierzchni z tytanu (p < 0,05).
 
Abstract
The study was divided into three parts: clinical, in vivo and in vitro. The aim of the study was to compare the bacterial colonization on zirconium oxide and titanium surfaces of abutments, using real time polymerase chain reaction and bacterial cultures. Two types of surfaces were taken for an in vivo and in vitro studies. These surfaces were: mechanically polished titanium and zirconium oxide. The clinical study included patients who had both zirconium oxide and titanium abutments (split mouth study). Samples of biofilm were taken from the surfaces of the abutments. The results showed a significantly lower population of microorganisms on the surface of zirconium oxide (p < 0.05) than on mechanically polished surface of titanium (p < 0.05).
 
Hasła indeksowe: biofilm, tlenek cyrkonu, tytan, łączniki
 
Key words: biofilm, zirconium oxide, titanium, abutments


PIŚMIENNICTWO
1.    Oh T.J. i wsp.: The causes of early implant bone loss. Myth or science? J. Periodontol., 2002, 73, 322-333.
2.    Lindhe J. i wsp.: Experimental breakdown of peri-implant and periodontal tissues. A study in the beagle dog. Clin. Oral Implants Res., 1992, 3, 9-16.
3.    Lang N.P. i wsp.: Ligature-induced peri-implant infection in cynomolgus monkeys. I. Clinical and radiographic findings. Clin. Oral Implants Res., 1993, 4, 2-11.
4.    Becker W. i wsp.: Clinical and microbiologic findings that may contribute to dental implant failure. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 1990, 5, 31-38.
5.    Sumida S. i wsp.: Transmission of periodontal disease-associated bacteria from teeth to osseointegrated implant regions. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2002, 17, 696-702.
6.    Linkevicius T., Vaitelis J.: The effect of zirconia or titanium as abutment material on soft peri-implant tissues. A systematic review and meta-analysis. Clin. Oral Implants Res., 2015, 26, 139-147.
7.    Teughels W. i wsp.: Effect of material characteristics and/or surface topography on biofilm development. Clin. Oral Implants Res., 2006, 17 Suppl. 2, 68-81.
8.    Grössner-Schreiber B. i wsp.: Plaque formation on surface modified dental implants. An in vitro study. Clin. Oral Implants Res., 2001, 12, 543-551.
9.    Bollen C.M. i wsp.: The influence of abutment surface roughness on plaque accumulation and peri-implant mucositis. Clin. Oral Implants Res., 1996, 7, 201-211.
10.    Binon P.P.: Implants and components. Entering the new millennium. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2000, 15, 76-94.
11.    Rimondini L. i wsp.: Bacterial colonization of zirconia ceramic surfaces. An in vitro and in vivo study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 2002, 17, 793-798.
12.    Lautenschlager E.P., Monaghan P.: Titanium and titanium alloys as dental materials. Int. Dent. J., 1993, 43, 245-253.
13.    Steinberg D. i wsp.: Adhesion of periodontal bacteria to titanium, and titanium alloy powders. Clin. Oral Implants Res., 1998, 9, 67-72.
14.    Piconi C., Maccauro G.: Zirconia as a ceramic biomaterial. Biomaterials, 1999, 20, 1-25.
15.    Scarano A. i wsp.: Bacterial adhesion on commercially pure titanium and zirconium oxide disks. An in vivo human study. J. Periodontol., 2004, 75, 292-296.
16.    Heuer W. i wsp.: Analysis of early biofilm formation on oral implants in man. J. Oral Rehabil., 2007, 34, 377-382.
17.    Consensus report. Periodontal diseases. Pathogenesis and microbial factors. Ann. Periodontol., 1996, 1, 926-932.
18.    Socransky S.S. i wsp.: Microbial complexes in subgingival plaque. J. Clin. Periodontol., 1998, 25, 134-144.
19.    Foster J.S., Kolenbrander P.E.: Development of a multispecies oral bacterial community in a saliva-conditioned flow cell. Appl. Environ. Microbiol., 2004, 70, 4340-4348.
20.    Yang, H. i wsp.: Prevalence of tannerella forsythensis in subgingival microflora of Chinese chronic periodontitis patients. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 2007, 25, 1, 46-49.

Fot.: Pixabay.com