Ocena wartości diagnostycznej skali senności Epworth i kwestionariusza STOP-Bang w rozpoznawaniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego wśród pacjentów leczonych w gabinecie stomatologicznym

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Evaluation of the diagnostic value of the Epworth Sleepiness Scale and the STOP-Bang questionnaire in the diagnosis of obstructive sleep apnea among patients treated in a dental office

Helena Martynowicz, Paweł Dymczyk, Klaudia Kazubowska, Marzena Dominiak, Robert Skomro, Rafał Poręba, Peter Srebrič, Paweł Gać, Grzegorz Mazur, Mieszko Więckiewicz

Streszczenie
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Celem pracy była ocena przydatności skali senności Epworth oraz kwestionariusza STOP-Bang w diagnostyce przesiewowej OBS w populacji pacjentów leczonych w gabinetach stomatologicznych. Wartość predykcyjna skali senności Epworth okazała się niewystarczająca. Stwierdzono natomiast wysoką czułość, specyficzność i dokładność kwestionariusza STOP-Bang, wobec czego autorzy pracy zalecają stosowanie go w diagnostyce przesiewowej OBS u pacjentów leczonych w gabinetach stomatologicznych.

Abstract
Obstructive sleep apnea (OSA) is one of the most common respiratory diseases. The aim of the study was to assess the usefulness of the Epworth sleepiness scale and the STOP-Bang questionnaire in OBS screening in the population of patients treated in dental offices. The predictive value of the Epworth sleepiness scale turned out to be insufficient. However, the sensitivity, specificity and accuracy of the STOP-Bang questionnaire was found, therefore the authors recommend using this questionnaire in screening diagnostics of OSA in patients treated in dental offices.
 
Hasła indeksowe: senność, bezdech senny, STOP-Bang
 
Key words: sleepiness, sleep apnea, STOP-Bang

PIŚMIENNICTWO
 1. Peppard P.E. i wsp.: Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. NEJM, 2000, 342, 1378-1384.
 2. Munoz R. i wsp.: Severe sleep apnea and risk of ischemic stroke in the elderly. Stroke, 2006, 37, 2317-2321.
 3. Peled N. i wsp.: Nocturnal ischemic events in patients with obstructive sleep apnea syndrome and ischemic heart disease: effects of continuous positive air pressure treatment. Am. Coll. Cardiol., 1999, 34, 1744-1749.
 4. Mehra R. i wsp.: Association of nocturnal arrhythmias with sleep-disordered breathing: the Sleep Heart Health Study. J. Respir. Crit. Care Med., 2006, 173, 910-916.
 5. Peppard P.E. i wsp.: Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults. J. Epidemiol., 2013, 177, 1006-1014.
 6. Garvey J.F. i wsp.: Epidemiological aspects of obstructive sleep apnea. Thorac. Dis., 2015, 7, 5, 920-929.
 7. Young T. i wsp.: Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnea syndrome in middle-aged men and women. Sleep, 1997, 20, 705-706.
 8. Health Quality Ontario. Polysomnography in patients with obstructive sleep apnea: an evidence-based analysis. Ont. Health Technol. Assess. Ser., 2006, 6, 13, 1-38A.
 9. Johns M.W.: A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep, 1991, 14, 540-545.
 10. Pilcher J.J., Pury C.L., Muth E.R.: Assessing subjective daytime sleepiness: an internal state versus behavior approach. Med., 2003, 29, 2, 60-67.
 11. Chung F. i wsp.: STOP questionnaire: a tool to screen patients for obstructive sleep apnea. Anesthesiology, 2008, 108, 812-821.
 12. Silva G.E. i wsp.: Identification of patients with sleep disordered breathing: comparing the four-variable screening tool, STOP, STOP-Bang, and Epworth Sleepiness Scales. Clin. Sleep Med., 2011, 7, 467-472.
 13. Nicholl D.D. i wsp.: Diagnostic value of screening instruments for identifying obstructive sleep apnea in kidney failure. Clin. Sleep Med., 2013, 9, 31-38.
 14. Firat H. i wsp.: Comparison of four established questionnaires to identify highway bus drivers at risk for obstructive sleep apnea in Turkey. Sleep Biol. Rhythms, 2012, 10, 231-236.
 15. Berry R.B. i wsp.:American Academy of Sleep Medicine. Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events. Deliberations of the Sleep Apnea Definitions Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. J. Clin. Sleep Med., 2012, 8, 5, 597-619.
 16. Pływaczewski R i wsp.: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych. Alergol. Pol., 2013, 81, 3, 221-258.
 17. Sutherland K.: Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update. JCSM, 2014, 10, 2, 215-227.
 18. Ramar K. i wsp.: Clinical practice guideline for the treatment of obstructive sleep apnea and snoring with oral appliance therapy: an update for 2015. JCSM. Epub 2015/06/23.
 19. Hesselbacher S. i wsp.:Body mass index, gender, and ethnic variations alter the clinical implications of the Epworth Sleepiness Scale in patients with suspected obstructive sleep apnea. Open Respir. Med. J., 2012, 6, 20-27.
 20. Winck M. i wsp.:Sleep bruxism associated with obstructive sleep apnoea syndrome – A pilot study using a new portable device. Rev. Port Pneumol. (2006), 2017, 23, 1, 22-26.