Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych dolnych – doświadczenia własne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Wojciech Wilkoński i Lidia Jamróz-Wilkońska


Celem pracy był opis leczenia endodontycznego pięciokanałowych zębów trzonowych żuchwy o różnych wariantach anatomicznych. Przedstawiono i omówiono postępowanie zgodne z najnowocześniejszymi standardami i wytycznymi, umożliwiające leczenie zębów o skomplikowanej budowie wewnętrznej podczas jednej wizyty.
narzędzia rotacyjne, technika crown-down, anatomia kanałów korzeniowych

Endodontic treatment of mandibular molars with five canals – personal experience
Wojciech Wilkoński i Lidia Jamróz-Wilkońska


The aim of the study was to describe endodontic treatment of mandibular molars with five canals with various anatomies. There is a presentation and discussion of procedures in accordance with the latest standards that enable one visit treatment of teeth with complicated internal anatomy.
rotary instruments, crown-down technique, root canal anatomy