Grafen – rewolucja w stomatologii? Część I

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Łukasz Lassmann
Odkrycie grafenu w 2004 roku przyniosło jego odkrywcom Nagrodę Nobla niespełna 6 lat później. Obecnie jest on uznawany za najbardziej wytrzymałą substancję na ziemi. Grafen jest przezroczysty, antybakteryjny, nieprzepuszczalny dla niczego prócz wody, antykorozyjny i samoregenerujący się. Ponadto wspomaga gojenie się ran, wykrywa bakterie, transportuje leki, a po drobnej modyfikacji jest również biozgodny. Ogromny potencjał kryjący się w tej substancji został już dostrzeżony przez branżę medyczną, choć jedna z jej gałęzi nadal pozostaje niewzruszona. Celem pracy, będącej wstępem do badań klinicznych, jest przegląd piśmiennictwa na temat właściwości grafenu, a także próba ukazania jego potencjalnych zastosowań w przemyśle stomatologicznym.
grafen, proteza, akryl, powłoka

Graphene – revolution in dentistry?
Łukasz Lassmann
The discovery of graphene in 2004 brought to its discoverers the Nobel Prize, not fully six years later. It is at present the most durable substance on the earth. Graphene is transparent, antibacterial, impermeable to everything except water, anticorrosive and regenerates itself. Furthermore it helps wound healing, detects bacteria, transports drugs, and, after a small modification, is biocompatible. The great potential that is hidden in this substance has already been observed in the medical field, although one of its branches still remains unaffected. The aim of the study, being an introduction to clinical studies, is a review of the literature regarding the properties of graphene and also an attempt to show its potential uses in the dental industry.
graphene, denture, acrylic, coating