Czy znieczulenie przewodowe żuchwy jest obecnie passe?

Czy znieczulenie przewodowe żuchwy jest obecnie passe?
POPRAWA SKUTECZNOŚCI ZNIECZULENIA ŻUCHWY
Is the ‘mandibular block’ passè?
Improving the success of mandibular anesthesia

Copyright © by Septodont
Copyright © for the Polish edition by „Magazyn Stomatologiczny”
Stanley F. Malamed, D.D.S.

Profesor Stanley F. Malamed jest niekwestionowanym światowym autorytetem w dziedzinie znieczuleń miejscowych w stomatologii. Jest autorem ponad 160 prac naukowych i 17 rozdziałów w różnych podręcznikach z dziedziny znieczuleń miejscowych, medycyny ratunkowej, sedacji oraz znieczulenia ogólnego.


Wprowadzenie
Zapewnienie skutecznej kontroli bólu jest jednym z najważniejszych aspektów profesjonalnej opieki stomatologicznej. De Saint Georges zadawał badanym pacjentom pytanie, czym kierują się, dokonując wyboru lekarza. W odpowiedzi ankietowani wymieniali najczęściej dwa najważniejsze kryteria: „leczenie bez bólu” oraz „umiejętność bezbolesnego wykonania iniekcji” (1). Nie sposób więc przecenić roli efektywnego zarządzania bólem w gabinecie stomatologicznym. Pacjenci zazwyczaj obawiają się najbardziej bólu – ten strach jest jednym z krytycznych czynników, z powodu którego wciąż zbyt wiele osób unika nawet podstawowej opieki stomatologicznej.