Czy stosując uniwersalne systemy łączące, należy wytrawiać szkliwo?

Czy stosując uniwersalne systemy łączące, należy wytrawiać szkliwo?
Ostatnio do wypełniania ubytków kompozytem są bardzo polecane nowe uniwersalne systemy łączące. Czy stosując te systemy, należy wytrawiać szkliwo?
Uniwersalne systemy łączące, tzw. multi-mode, są to systemy samotrawiące (self-etch), w związku z tym można je stosować bez wcześniejszego wytrawiania zmineralizowanych tkanek zęba. Liczne badania wykazały jednak, że siła połączenia kompozytu ze szkliwem jest wówczas słabsza. Z tego powodu jest zalecane stosowanie tzw. selektywnego wytrawiania szkliwa (selective enamel etching). Procedura polega na zastosowaniu 37% kwasu ortofosforowego tylko na powierzchnię szkliwa (5-15 sekund). Następnie należy ubytek dobrze wypłukać, osuszyć i zastosować, zgodnie z zaleceniem producenta, uniwersalny system łączący na zębinę i szkliwo. Nie należy stosować kwasu fosforowego na powierzchnię zębiny, ponieważ jej dodatkowe wytrawienie podczas aplikacji niektórych uniwersalnych systemów łączących może mieć wpływ na szybszą degradację warstwy hybrydowej i w przyszłości utratę połączenia.

dr hab. n. med. Alicja Nowicka


Zdjęcie: Fotolia.com