„Kissing molars” – rzadki przypadek zatrzymania zębów trzonowych*