Szynowanie zębów rozchwianych z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba

Szynowanie zębów rozchwianych z jednoczesnym odtworzeniem utraconego zęba

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Rafał Wiench, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Jedną z popularniejszych metod stabilizacji zębów rozchwianych jest ich szynowanie.  Metoda ta, wspierająca inne metody leczenia, jest powszechnie stosowana. Jednym z najnowocześniejszych materiałów wykorzystywanych w stomatologii do szynowania  zębów jest  taśma poliaramidowa.

W opisanym przypadku autorzy pracy pokazują, jak uprościć całą procedurę i ograniczyć ryzyko popełnienia błędu, szczególnie w sytuacji całkowitej utraty zęba. Uzyskano to dzięki zastosowniu indeksu wykonanego z przezroczystego silikonu.


Splinting of loosened teeth and at the same time restoring a missing tooth – case report
One of the more popular methods of stabilising loose teeth is to splint them.  This method, aiding other methods of treatment, is generally used. One of the most modern materials used in dentistry for splinting teeth, is polyamide tape. In the case described the authors show how to simplify the whole procedure and limit the risk of making a mistake, particularly in the situation of total loss of one tooth. This was achieved thanks to the use of an index made out of transparent silicone.

Obejrzyj film
Artykuł ukazał się w nr. 2/2017 MS