Powtórne leczenie kanałowe zęba trzonowego dolnego z trzema kanałami w korzeniu bliższym. Opis przypadku