Leczenie endodontyczne kła dolnego z dwoma kanałami korzeniowymi. Opis przypadku