Świadomość prozdrowotna pacjentów z chorobami serca i układu krążenia w zakresie zdrowia jamy ustnej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 7.56 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Paulina Dębicka-Bidziński, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


Celem pracy było określenie świadomości stomatologicznej oraz zachowań prozdrowotnych pacjentów z chorobami serca i układu krążenia. Badaniem objęto 125 chorych zakwalifikowanych do zabiegów kardiochirurgicznych, przeprowadzanych w Klinice Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Badania wykazały, że u pacjentów tych istnieje duże zapotrzebowanie na działania z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej i poprawy świadomości prozdrowotnej.
choroby układu krążenia, świadomość prozdrowotna, zębopochodne ogniska zakażenia

Health education awareness regarding oral cavity in patients with heart and cardiovascular diseases
Paulina Dębicka-Bidziński, Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska


The aim of the study was to ascertain the dental awareness and health habits of patients with heart and cardiovascular diseases. The study involved 125 patients who qualified for cardiosurgery at The Cardiosurgery Clinic of the Independent Public Hospital No 2, The Pomeranian Medical University in Szczecin. The studies showed in these patients that there exists a large need for action in the promotion of oral health and improvement of health awareness.
cardiovascular diseases, health awareness, dental focal infection