Rekonstrukcja estetyczna tkanek twardych zębów bocznych z zastosowaniem nowoczesnych akcesoriów do materiałów złożonych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Angelo Putignano


W pracy przedstawiono estetyczną rekonstrukcję tkanek twardych zębów bocznych z użyciem nanohybrydowego materiału złożonego. Na podstawie bogatej dokumentacji fotograficznej autor zaprezentował poszczególne etapy wykonania wypełnień techniką warstwową z zastosowaniem podbarwiaczy, nowoczesnych akcesoriów do kompozytów oraz środków do ich opracowania i polerowania.
materiały złożone, rekonstrukcje w odcinku bocznym, wypełnienia estetyczne, technika warstwowa, podbarwiacze, modelowanie wypełnienia, charakteryzacja, akcesoria do kompozytów

Aesthetic reconstruction of hard dental tissue in buccal teeth using modern accessories for composite materials
Angelo Putignano


The study describes aesthetic reconstruction of hard dental tissues in buccal teeth using nanohybrid composite material. On the basis of rich photographic documentation the author describes the individual stages in fillings using the layering technique, toners, modern accessories for composites and tools for their insertion and polishing.
composite materials, reconstruction in the buccal region, aesthetic filling, layering technique, toners, modelling of filling, characterisation, accessories for composites