Pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki w praktyce stomatologa ogólnie praktykującego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Paweł Czosnek


Celem pracy jest przybliżenie stomatologom ogólnym problematyki udzielania pierwszej pomocy w przypadkach urazów części twarzowej czaszki. Przedstawiono podstawowe zasady postępowania w sytuacji złamania żuchwy i (lub) szczęki oraz obrażeń tkanek miękkich okolicy twarzy. Za pomocą licznych fotografii zobrazowano typowe wiązania ligaturowe wykorzystywane w traumatologii tej okolicy ciała.
urazy twarzy, pierwsza pomoc w urazach części twarzowej czaszki, unieruchomienie żuchwy i (lub) szczęki

First aid in trauma to facial skeleton in general dental practice
Paweł Czosnek


The aim of the study is to familiarise general dental practitioners with the subject of emergency first aid in cases of trauma to the facial skeleton. The basic principles of procedure in cases of fractures of the mandible and (or) maxilla are described together with soft tissue trauma in the region of the face. With the aid of numerous pictures, typical fixation ligatures used in trauma to this part of the body are illustrated.
facial trauma, emergency first aid in trauma to facial skeleton, immobilisation of mandible and (or) maxilla
poprzedni artykuł