Niuanse znieczulenia miejscowego w leczeniu stomatologicznym dzieci i młodzieży – przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Niuanses of local  anaesthesia in treatment of children and youth – review of the literature

Katarzyna Emerich, Magdalena Anna Czyżnikiewicz, Jolanta Pawlak

Streszczenie
Dla większości stomatologów dziecko na fotelu dentystycznym jest niemałym wyzwaniem. Mają na to wpływ trudności we współpracy z pacjentem oraz czynniki miejscowe, takie jak małe pole zabiegowe i niewielki rozmiar zębów. W dzisiejszym stanie wiedzy znieczulenia dają możliwość zapewnienia dziecku komfortu podczas inwazyjnych zabiegów na fotelu dentystycznym, co przyczynia się do wzrostu zaufania dziecka do lekarza i budowania jego pozytywnego wizerunku w oczach małego pacjenta.
W  pracy przedstawiono techniki oraz środki znoszenia bólu najczęściej stosowane w stomatologii dziecięcej.

Hasła indeksowe: znieczulenie miejscowe, pedodoncja, analgezja u dzieci 

Summary
For the majority of dentists a child in the dental chair is not a small challenge. There can be difficulties in patient cooperation and local factors such as a small field of operation and small size of teeth. At today’s level of knowledge regarding anaesthesia, comfort during invasive procedures is assured in the dental chair. This results in increased confidence of the child in the dentist and creates a positive picture in the eyes of the small patient.
The study describes techniques and agents that are most commonly used in paedodontics to eliminate pain.
 
Key words: local anaesthesia, paedodontics, analgesia in children

PIŚMIENNICTWO

 1. Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w 2012 r. http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/6lat_wynikbad_20130426.pdf dostęp dnia 26.08.2015.
 2. Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat w 2012  r. http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0006/24882/4_18lat_stomatol_20130418.pdf dostęp dnia 26.08.2015.
 3. Ortiz F.R. i wsp.: Toothache, associated factors, and its impact on oral health-related quality of life (OHRQoL) in preschool children. Braz. Dent. J., 2014, 25, 6,
 4. Fita K. i wsp.: Metody zmniejszenia odczucia lęku i bólu u dzieci podczas leczenia stomatologicznego. Mag. Stomatol., 2015, XXV, 1, 12-16.
 5. Gończowski K.: Leki stosowane do znieczuleń miejscowych w stomatologii. e-Dentico, 2014, 4, 50, 24-30.
 6. Daubländer M. i wsp.: Clinical use of an epinephrine-reduced (1/400,000) articaine solution in short-time dental routine treatments – a multicenter study. Clin. Oral. Investig., 2012, 16, 4, 89-95.
 7. Jacobs W. i wsp.: Serum levels of articaine 2% and 4% in children. Anesth. Prog., 1995, 42, 113-115.
 8. Wright G.Z. i wsp.: The use of articaine local anesthesia in children under 4 years of age – a retrospective report. Anesth. Prog., 1989, 36, 268-271.
 9. Katyal V.: The efficacy and safety of articaine versus lignocaine in dental treatments: a meta-analysis. J. Dent., 2010, 38, 4, 307-17.
 10. Kung J., McDonagh M., Sedgley C.M.: Does articaine provide an advantage over lidocaine in patients with symptomatic irreversible pulpitis? A systematic review and meta-analysis. J. Endod., 2015, 8, 17, doi: 10.1016/j.joen.2015.07.001. [Epub ahead of print].
 11. Waits J. i wsp.: Pediatric psychopharmacology and local anesthesia: potential adverse drug reactions with vasoconstrictor use in dental practice. Pediatr. Dent., 2014, 36, 1, 18-23.
 12. McLeod N., Bater M., Brenna P.: Management of patients at risk of osteoradionecrosis: results of survey of dentists and oral & maxillofacial surgery units in the United Kingdom, and suggestions for best practice. Br. J. Oral Maxillofac. Surg., 2010, 48, 301-304.
 13. American Academy of Pediatric Dentistry Reference Manual. Guideline on Use of Local Anesthesia for Pediatric Dental Patients. Pediatr. Dent. 2013/14, 35, 6, 193-199.
 14. Schwartz S.: Local anesthesia in pediatric dentistry. Crest Oral-B at dentalcare.com Continuing Education Course 2015. http://www.dentalcare.com/media/en-US/education/ce325/ce325.pdf, dostęp dnia 18.08.2015
 15. Kaczmarek U.: Metody behawioralne kształtujące zachowanie dziecka w gabinecie stomatologicznym na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomatol., 2009, 62, 6, 456-466.
 16. Dower J.S. Jr i wsp.: Patients who make a dentist most anxious about giving injections. J. Calif. Dent. Assoc., 1995, 23, 35-40.
 17. Bruzda-Zwiech A.: Znieczulenie miejscowe w stomatologii dziecięcej. As Stomatol., 2005, 3, 6, 44-47.
 18. Meechan J.G.: Znieczulenia miejscowe. Bezbolesne znieczulenie miejscowe: czy to możliwe? Wyd. Kwintesencja, Warszawa 2003, 125-133.
 19. Malamed S.F.: Znieczulenie miejscowe w stomatologii. Znieczulenie miejscowe w podspecjalnościach stomatologicznych. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2012, 284-288.
 20. Kandiach P., Tahmassebi J.F.: Comparing the onset of maxillary infiltration local anaesthesia and pain experience using the conventional technique vs the Wand in children. Br. Dent. J., 2012, 213, 9, E15.
 21. Bansal N. i wsp.: Pain elimination during injection with newer electronic devices: a comparative evaluation in children. Int. J. Clin. Pediatr., 2014, 7, 71-76.
 22. Ashkenazi M., Blumer S., Eli I.: Effect of computerized delivery intraligamental injection in primary molars on their corresponding permanent tooth buds. Int. J. Paediatr. Dent., 2010, 20, 270-275.
 23. Kasat V. i wsp.: Transcutaneous electric nerve stimulation (TENS) in dentistry – a review. J. Clin. Exp. Dent., 2014, 6, 5, 562-568.
 24. Dhindsa A. i wsp.: Comparative evaluation of the effectiveness of electronic dental anesthesia with 2% lignocaine in various minor pediatric dental procedures: a clinical study. Contemp. Clin. Dent., 2011, 2, 1, 27-30.
 25. Krasny K. i wsp.: Nagłe przypadki w praktyce stomatologicznej. Reakcja na preparaty znieczulenia miejscowego. Czas. Stomatol., 2005, 63, 2, 129-134.
 26. Finucane B.T.: Allergies to local anesthetics – the real truth. Can. J. Anesth., 2003, 50, 569-587.
 27. Mierzejewska M.: Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające. Alergia, 2010, 1, 44-46.