Leczenie otwarte zębów mlecznych ze wskazań ortodontycznych

Zgłaszają się niekiedy do mnie mali pacjenci, u których zastosowano wielomiesięczne leczenie otwarte zębów mlecznych ze wskazań ortodontycznych. Czy tę metodę jeszcze się stosuje?

Zastosowanie tzw. leczenia otwartego w uzębieniu mlecznym, polegającego na szerokim otwarciu komory zęba mlecznego i niezamykaniu jej, często na czas kilku miesięcy lub lat do momentu utraty zęba,  jest postępowaniem niezgodnym z aktualną wiedzą. Gdyby w wyniku zastosowania takiej metody leczenia doszło do uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia, lekarz mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności za popełnienie błędu lekarskiego. Jeśli nie ma wskazań do leczenia kanałowego (np. z powodu resorpcji korzeni) lub też nie ma możliwości jego wykonania (brak współpracy z pacjentem, przeszkody finansowe), to ząb należy w takiej sytuacji po prostu usunąć  i w zależności od wskazań, o ile jest to możliwe,  wykonać  i zastosować utrzymywacz przestrzeni lub protezę. Dodam, że protezy odtwarzające utracone zęby mleczne są refundowane.
 
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski


MS 6/2015