Licówki porcelanowe wykonywane w systemie IPS e.max Press

Licówki porcelanowe wykonywane w systemie IPS e.max Press
Opis przypadku
Magdalena Bulwin, Anna Dudzińska-Filkiewicz, Zdzisław Filkiewicz, Anna Sobolewska

System IPS e.max Press należy do najczęściej stosowanych rozwiązań w wykonawstwie pełnoceramicznych rekonstrukcji protetycznych. Jest przede wszystkim przeznaczony do wykonywania uzupełnień zębów pojedynczych, mostów o niewielkich rozmiarach, a także nadbudów implantologicznych  i pierwotnych koron teleskopowych.
W pracy przedstawiono zamykanie diastem z zastosowaniem licówek ceramicznych wykonanych w systemie IPS e.max Press, z wykorzystaniem techniki malowania, które umożliwiają osiągnięcie doskonałego efektu estetycznego.
Opisany w pracy przypadek pacjentki potwierdza trwałość i estetykę uzyskanego efektu leczniczego w obserwacji 6-miesięcznej.

Śmielak

IPS e.max Press System porcelain facings – case study 

The IPS e.max Press System belongs to the most commonly used solutions in all ceramic crown restorations. It is above all indicated in for the replacement of individual teeth, of small span bridges and also for the superstructures over implants and original telescopic crowns.
The study shows the closing of diastemas using ceramic facings using the IPS e.max Press System, with the use of painting techniques that enable the achievement of an excellent aesthetic effect.
The case of the patient described in the study confirms the durability and aesthetics achieved by the treatment during over a 6-month observation.
 
Artykuł ukazał się w nr. 7-8/2015 MS
KUP ARTYKUŁ